Dette er sladdede eksempler på meldinger som rektor sendte til den kvinnelige læreren.

Rektor sendte pornobilder til lærer – fikk sluttpakke og ny mobil

I løpet av tre måneder sendte rektoren flere bilder og videoer med seksualisert innhold til den kvinnelige læreren. Han måtte gå fra jobben, men fikk sluttpakke med lønn i seks måneder. Og penger til ny mobiltelefon.

Publisert Sist oppdatert

– Det er helt utrolig at han tjener på dette, mens jeg som ble utsatt for ubehaget med å få disse bildene, føler meg dårlig ivaretatt, sier den kvinnelige læreren.

I mars 2020 fikk hun den første sms-en. Bildet i meldingen var av seksuell karakter. Avsender var hennes sjef, rektoren ved barneskolen der hun jobber. Utdanning har sett et par av meldingene kvinnen har mottatt. Vi har valgt å anonymisere både kommunen, skolen og de involverte, av hensyn til læreren.

– Jeg reagerte med sjokk og svarte ikke på meldingen. Mange timer senere sendte han meg en sms hvor han skrev «beklager, den ble feilsendt». Jeg skrev at jeg godtok unnskyldningen, og at det gikk bra. Det kunne jo hende at dette faktisk var en feilsendt melding, sier hun.

Der og da tenkte hun det var best å svare, men det har hun angret på senere.

– Kanskje han ikke hadde sendt flere meldinger hvis jeg hadde latt være? Men det hadde vært ubehagelig for meg å møte ham på jobb om jeg ikke hadde svart også. Og kanskje jeg burde vært tøff nok til å skrive at dette ikke var greit. Men samtidig tenker jeg at han som leder burde skjønne at man ikke sender slikt.

De neste ukene kom det flere bilder, og videoer, av til dels grov karakter. Læreren svarte ikke på disse meldingene.

– Jeg håpet han skulle slutte hvis jeg ikke svarte. Det var veldig ubehagelig.

I løpet av tre måneder fikk hun til sammen ni henvendelser, sju bildemeldinger og to videoer. Da skolene åpnet opp igjen i mai 2020, kjente hun mye på dette.

– Jeg grudde meg til å dra på jobb, forteller hun.

Til slutt ble det nok. I begynnelsen av juni varslet hun tillitsvalgt ved skolen om hva hun ble utsatt for.

Den tillitsvalgte bekrefter at hun har sett bildene.

– Jeg reagerte på bildene. De var av grov karakter, og hadde en mannlig ansatt sendt dem til meg, hadde jeg også reagert. Jeg oppfordret henne til å varsle fra om hendelsen. Det gjorde hun selv, sier den tillitsvalgte.

Etter at læreren varslet, ble hun innkalt til et møte i kommunen.

– Jeg viste frem meldingene og bildene. Dette møtet var rett etter at elevene hadde tatt sommerferie. Jeg fikk ikke vite hva som da kom til å skje videre. Hele sommeren gikk jeg med en vond følelse og gruet meg til jobb igjen. Ingen fortalte meg om rektor kom til å være ved skolen når vi kom tilbake i august. Det ble en veldig tung sommer, med mange dystre tanker, forteller hun.

Som leder burde skjønne at man ikke sender slikt

Noen dager før skolestart fikk hun beskjed om at rektor hadde sluttet, og at rådmannen skulle komme på skolen og informere om hva som hadde skjedd.

– Rådmannen sa ikke hvorfor rektor hadde sluttet, bare at han hadde sluttet. Vi fikk også beskjed om at vi ikke skulle spekulere og stille spørsmål ved saken. På meg virker det som de ønsket å dysse det ned, forteller kvinnen.

En del av kollegaene hennes fikk likevel vite om saken via rykter. Hun opplevde at noen mente at hun burde ha tålt såpass, og at det var synd på rektor som måtte slutte i jobben.

– Ved at det ikke ble opplyst om årsaken til at rektor sluttet, ble det også en del unødvendige rykter og hvisking i gangene. Dette var også veldig ubehagelig for meg.

Dobbel lønn og ny mobil

Utdanning har vært i kontakt med rektoren. Han ønsker ikke å uttale seg. Vi har også bedt om innsyn i saken hos kommunen. Papirene viser at kommunen hadde minst to møter med rektor og hans advokat fra Skolelederforbundet i juli 2020.

I møtereferatet fra drøftingsmøtet 3. juli, som i stor grad er sladdet, heter det at kommunens «ser svært alvorlig på disse hendelsene» og at «det handler om tillit, respekt og etikk i lederrollen, og om arbeidsgivers tillit». Det kommer også frem at rektoren likevel mener at det ikke foreligger saklig grunn til oppsigelse og at saken kan løses ved å gi ham en advarsel.

Fire dager senere, den 7. juli, var partene samlet til oppfølgingsmøte. I referatet derfra heter det at «arbeidsgiver vurderer at vilkårene for en oppsigelse er oppfylt slik saken nå fremstår».

En knapp uke senere sender kommunen rektoren oppsigelsen. Også denne har Utdanning bare fått delvis innsyn i, men man kan blant annet lese følgende: «På grunn av sakens spesielle karakter, innrømmer kommunen fritak fra arbeidsplikt i oppsigelsestid, og du anmodes om å samtykke til dette». Kommunen konkluderer også med at tilliten ikke lar seg gjenopprette hos arbeidsgiver.

Likevel signerer kommunen ved rådmannen en sluttavtale den 3. august. Denne har Utdanning fått se.

Utdrag fra sluttavtalen
Utdrag fra sluttavtalen

I avtalen slås det fast at arbeidsforholdet først opphører 31. januar. I perioden frem til det tidspunktet hadde ikke rektoren arbeidsrett eller arbeidsplikt, men han fikk lønn og beholdt alle rettigheter til pensjon, forsikringer og feriepenger. Han måtte levere tilbake pc og tjenestetelefon, men fikk samtidig 10.000 kroner for å kunne kjøpe seg ny mobil.

I tillegg står det i avtalen at rektoren vil få en attest, og at referanse fra kommunen kan gis av rådmannen eller kommunalsjefen. I punkt 8 heter det at «partene forplikter seg gjensidig til ikke å kommentere avslutningen av arbeidsforholdet til mediene eller andre utenforstående».

Da den avgåtte rektoren fikk seg ny rektorjobb i en nabokommune, endte han opp med dobbel lønn i flere måneder. Daværende kommunalsjef stilte som referanse. Men han vil ikke kommentere saken overfor Utdanning.

– Fortalte du den nye arbeidsgiveren hvorfor han måtte slutte i jobben hos dere?

– Jeg har sluttet i jobben. Spørsmål i denne saken må du ta med rådmannen.

– Var det andre grunner enn bildene han sendte som førte til at rektor måtte slutte i jobben?

– Som sagt, jeg kan ikke kommentere denne saken, sier tidligere kommunalsjef.

Rådmannen ønsker heller ikke stille til intervju. Han ber om å få spørsmålene på e-post. Utdanning har sendt ham følgende spørsmål:

– Hvorfor valgte dere å gå inn i denne type sluttavtale?

– Slik vi leser avtalen, sikrer den (rektors navn) lønn fra kommune i seks måneder uten at han må jobb for kommunen. Han fikk denne lønnen uavhengig av at han fikk ny jobb før opphørstidspunktet i avtalen. Stemmer det?

– Det står i avtalen at du og/eller (skolesjefs navn) kan være referanse for (rektors navn). Har en av dere vært det?

– (Rektors navn) hadde sendt seksualiserte bilder til ansatt ved skolen der han jobbet. Opplyste kommunen ny arbeidsgiver om disse hendelsene?

– Hvor mange varsler fikk dere på (rektors navn)?

Rådmannen svarer følgende:

– Jeg kan bekrefte at (rektors navn) sluttet i (navn) kommune i 2020, og at det ble inngått sluttavtale. Ut over dette har jeg ingen flere kommentarer.

Rådmannen vil heller ikke si om det var andre forhold som gjorde at rektor måtte slutte i jobben.

Tøft å stå i jobb

Den kvinnelige læreren opplever at hun er blitt sittende igjen med ubehaget i denne saken. Hun sier hun er engstelig for å møte på sin tidligere rektor. Til tider er det også tungt å gå på jobb.

– Det er det som er mest sårende i dag. Følelsen av svik, at jeg ikke ble møtt med forståelse for at dette ikke var greit av en leder å gjøre ovenfor sine ansatte. Det er ikke greit at noen sender noe sånt, men det er vel enda verre når det er en overordnet som sender til en av dem han skal være øverste sjef for.

For kvinnen var ikke dette en uskyldig spøk.

– Hva har jeg gjort som fortjente dette? Hvorfor skulle han sende slikt til meg? Han er mye eldre enn meg, og jeg har aldri lagt opp til at det er greit for meg å motta slike bilder eller å bli snakket til på den måten, sier hun.

– Jeg fikk en hel sommerferie ødelagt. Denne saken tok nattesøvnen min, og arbeidshverdagen er ikke slik den var tidligere.

Hun forteller at det har vært tøft å stå i jobb.

Jeg klarer ikke å være meg selv fullt og helt på jobb lenger.

– Jeg er redd for at folk skal tro at jeg har lagt opp til dette selv, og de tankene ødelegger så mye for meg. Jeg klarer ikke å være meg selv fullt og helt på jobb lenger. Jeg har blitt mer innadvendt, rett og slett, sier hun.

– Lærerjobben er i utgangspunktet veldig krevende, og så må man gå rundt og tenke på denne saken i tillegg. Heldigvis har jeg hatt en veldig støttende ektemann oppi det hele. Og hadde dette skjedd i dag hadde jeg helt klart sendt en klar og tydelig melding om at det ikke er greit og at jeg vil ha en slutt på det. Så jeg er da blitt en erfaring rikere og mer klok av dette.

Powered by Labrador CMS