Tonje Brenna

Kontrollkomiteen sender nye spørsmål til Brenna

Stortingets kontrollkomité vil ha flere svar og sender nye spørsmål til kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) om habilitet. Brenna sier det er viktig for henne å få ryddet opp.

Det har en samlet komité besluttet, opplyste komitéleder Peter Frølich (H) torsdag ettermiddag.

Brenna svarte på komiteens spørsmål i slutten av forrige uke, men ifølge Frølich sitter flere av medlemmene igjen med ubesvarte spørsmål.

Kontrollkomiteen har også bedt Brenna om en redegjørelse der de ber om å få oversendt all relevant informasjon om saken. Den handler om at Brenna ikke erklærte seg inhabil overfor juristen Frode Elgesem før for tre uker siden.

– Komiteen vil gjerne få svar på om Brenna ble advart om inhabilitet av embetsverket. Vi ønsker også svar på hvorfor hun ikke fulgte opp Elgesems advarsel, sier Frølich i en uttalelse.

– Jeg setter pris på muligheten til å belyse alle sider av saken overfor kontroll- og konstitusjonskomiteen og vil selvsagt også svare på oppfølgingsspørsmål fra komiteen, sier Tonje Brenna til TV 2, som meldte om saken først.

Utvider undersøkelsen

Kontrollkomiteen utvider også undersøkelsen til resten av regjeringen.

– Vi ønsker avklaring fra statsministeren om det kan ha skjedd lignende feil, sier Frølich.

Han er glad for at kontrollkomiteen, etter mye drøfting, samlet seg enstemmig om spørsmålene de nå oversender regjeringen og Støre.

– Det er avdekket gjentakende og alvorlige brudd på habilitetsreglene i flere departementer. Da er det helt nødvendig med en slik gjennomgang. Det kan sikre folks tillit til politiske beslutninger, skriver Frølich.

Listhaug: – Fått gjennomslag

Frp-leder Sylvi Listhaug er fornøyd med at komiteen har gått videre med mange av deres spørsmål, deriblant hvorfor Brenna ikke sjekket sin habilitet da hennes statssekretærer ba om det.

– Frp er også fornøyd med at innspillet fra jussprofessor Eirik Holmøyvik blir fulgt opp av komiteen ved å be konstitusjonell avdeling på Stortinget om en redegjørelse, sier Listhaug.

Hun sier det betyr at habilitetssakene knyttet til Anette Trettebergstuen vil bli gjenstand for videre vurdering.

Rødt fornøyd

Rødts Seher Aydar er glad for kontrollkomiteens beslutning. Hun sier at det også har vært viktig for Rødt å sikre at komiteen ser på praksisen over tid, under skiftende regjeringer.

– Maktpersoners forbindelser og habilitetskonflikter er grunnleggende, prinsipielle spørsmål, som krever en helhetlig og prinsipiell tilnærming. For eksempel har hvordan partipolitiske koblinger skal håndteres vært diskutert under flere regjeringer, skriver Aydar i en uttalelse.

AUF-advokat

Frode Elgsem var AUFs bistandsadvokat under 22. juli-rettssaken. Den 2. mai utnevnte Brenna ham til styremedlem i Wergelandssenteret, en stiftelse Kunnskapsdepartementet gir fem millioner kroner til i året.

Tirsdag 20. juni ble det også oppnevnt settestatsråd i saker der hun er inhabil på grunn av hennes relasjon til tre av styremedlemmene i Utøya AS, Martin Henriksen, Hilde Firman Fjellså og Marianne Wilhelmsen.

Powered by Labrador CMS