Vil vurdere å endre reglene om politiattest i barnehagene

Dersom ny opplæringslov medfører endringer i reglene om politiattest i skolen, vil statsråden vurdere å gjøre tilsvarende endringer for barnehagene.

Publisert Sist oppdatert

Det skriver Tonje Brenna (A) i et svar til Himanshu Gulati (Frp). Gulati har spurt statsråden hva som er status for endringen av reglene ved framvisning av politiattesten ved ansettelse i barnehager og skoler.

Gulati skriver at et enstemmig storting i november 2020 vedtok et representantforslag fra Fremskrittspartiet, hvor Stortinget ba regjeringen fremme forslag om endring av reglene om politiattest ved ansettelse i barnehager og skoler, slik at politiattesten viser flere lovbrudd.

«I oktober i år sendte Foreldreutvalget for barnehager (FUB) et brev til Barne- og familiedepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet der de understreker behovet for regelendringer knyttet til politiattest for ansatte i barnehage og skole. Denne høsten har det igjen dukket opp saker der barnehageansatte er siktet for overgrep mot barnehagebarn, blant annet i Bergen», skriver Frp-representanten i det skriftlige spørsmålet til kunnskapsministeren.

Brenna svarer at hun er opptatt av at alle barn i barnehagen og elever i skolen i Norge skal ha en trygg og god barnehage- og skolehverdag, og foreldre skal være trygge på at barna tas hånd om av ansatte som er egnet til jobben.

– Jeg gjør representanten oppmerksom på at Opplæringslovutvalget i NOU 2019: 3 Ny opplæringslov foreslo å utvide hvilke straffbare forhold som skal komme frem på en politiattest i skolen. Utvalget foreslo at en del voldslovbrudd som ikke kommer frem i dag, frihetsberøvelse, tvang, kjønnslemlestelse, brudd på taushetsplikten og brudd på avvergingsplikten skulle omfattes av en politiattest. Utvalgets forslag har vært på offentlig høring, og forslaget var også med i forslaget til ny opplæringslov, som ble sendt på høring 26. august 2021.

LES: FUB reagerer på dette og ber Brenna hasteinnføre utvidet politiattest

Regjeringen tar sikte på legge frem en ny opplæringslov for Stortinget i en lovproposisjon våren 2023 .

Dersom det blir gjort endringer i reglene om politiattest på skoleområdet, vil jeg vurdere å gjøre tilsvarende endringer i reglene om politiattest på barnehageområdet, svarer Tonje Brenna.

Powered by Labrador CMS