Erstatningskrav til foreldre for ødelagte nettbrett er ikke juridisk vurdert

Det er ikke foretatt en juridisk vurdering på å sende erstatningskrav til foreldre for ødelagte nettbrett.

Publisert Sist oppdatert

Men Stavanger kommune vurderer dette dersom det er i strid med lovverket, kommer det fram i et svarbrev fra kommunen til Ingvild Sørensen (MDG).

Hvert år opplever foreldre å få høye pengekrav fra skoler når barn har hatt et uhell med læringsbrettet, ifølge Forbrukerrådet. Det vil de nå ha en slutt på. Dette er bakgrunnen for at Ingvild Sørensen (MDG) har løftet saken til kommunens utvalg for oppvekst og utdanning.

Utdanningsnytt har tidligere skrevet om at foreldrene kan måtte punge ut dersom barnet mister skolens nettbrett i bakken. Hvor mye, avhenger av hvilken kommune de bor i.

Sørensen stilte spørsmål til kommunen om hva som er gjeldende praksis i Stavangerskolen vedrørende ødelagte Chromebooks, om det finnes en oversikt over hvor mange erstatningskrav Stavangerskolen sendte ut dette skoleåret, om det er foretatt en juridisk vurdering i forhold til å sende erstatningskrav til foreldre og om dersom gjeldende praksis er i strid med lovverk, vil en vurdere tilbakebetaling til foreldre som har betalt erstatningskrav.

Stavanger har ingen sentral oversikt over hvor mange erstatningskrav de har sendt ut dette skoleåret, og det er heller ikke foretatt en juridisk vurdering i forhold til å sende erstatningskrav til foreldre.

«Dersom gjeldende praksis skulle vise seg å være i strid med lovverk, vil vi måtte se nærmere på dette», skriver kommunen i brevet.

5000 kr

Kommunen viser til et informasjonsskriv til elever og foreldre, knyttet til lån av Chromebook fra kommunen. I skrivet står det:

«Forskrift om reglement for orden og atferd i stavangerskolen §7 sier at “Foreldre kan bli holdt erstatningsansvarlige for skade, hærverk eller tap av skolens eiendom og utstyr, jf. skadeerstatningsloven”. Denne paragrafen omfatter også elevens Chromebook, og det vil i hvert enkelt tilfelle være en konkret vurdering som avgjør om eleven får et erstatningsansvar».

Skadeerstatningsloven sier i paragraf 1-2 at «Uansett egen skyld svarer foreldre for skade voldt forsettlig eller uaktsomt av deres barn under 18 år som de bor sammen med og har omsorgen for, med inntil 5.000 kroner for hver enkelt skadevolding».

Må vurdere hvert tilfelle

For at det skal bli snakk om erstatningskrav fra foreldre, må det altså dreie seg om skade som er voldt forsettlig eller uaktsomt. Det er samme lov som gjør seg gjeldende dersom en elev kaster en stein gjennom en vindusrute, eller ødelegger en dyr lærebok.

I alle tilfeller må skolen gjør en konkret vurdering, siden det faktisk finnes tilfeller der både vindusruter, lærebøker eller chromebooks blir ødelagt uten at skaden er voldt forsettlig eller uaktsomt, svarer kommunen.

Dette er gjeldende praksis vedrørende ødelagte Chromebooks og eventuelt erstatningsansvar.

Skolene må selv vurdere hvert enkelt tilfelle, og ha dialog med både elev og foresatte for å avgjøre om dette var et hendig uhell, eller var en hendelse som utløste erstatningsplikt. I en slik prosess vil også foresattes betalingsevne potensielt være en faktor, opplyser kommunen.

Passivt svar

Sørensen i MDG synes det var et passivt svar fra kommunen. ,

– Jeg spurte om det juridiske aspektet i møtet, men de hadde per nå ingen planer om å se på det. Men jeg tror nok det bør følges opp på et vis, men jeg er usikker på hva som blir neste skritt, sier hun.

Hun tilføyer at skolene stort sett løser dette på en god måte, men man selvsagt bør se på lovligheten i det.

– Det må være et prinsipp, sier Sørensen.

Powered by Labrador CMS