Flere rektorer melder at ekskludering er et økende problem på videregående skoler. Illustrasjonsfoto:

Ingen konkrete tiltak mot videregående-mobbingen

Flere videregående skoler i Oslo melder om dårlig skolemiljø og utestenging. Skolebyråden har ingen konkrete tiltak, utover at det jobbes med en handlingsplan.

Publisert

– Alle elever i Osloskolen har rett på et trygt skolemiljø og skal inkluderes i faglige og sosiale felleskap på skolene, sier skolebyråd i Oslo, Sunniva Holmås Eidsvoll. Men byrådet med ansvar for skolene i Oslo har ikke mange konkrete tiltak mot den negative utviklingen i miljøet på videregående.

Statsforvalteren i Oslo og Viken har fått inn flere meldinger om mobbing på videregående i år, sammenlignet med tidligere. I tillegg melder flere rektorer om utestengelse og ekskludering i forbindelse med planleggingen av russetiden. Skolebyråden ønsker ikke å tvinge skolene til å gjøre tiltak.

– Jeg har ikke tro på forbud og pekefinger, men heller at skoleledelse og elevene setter seg ned sammen og finner gode tiltak for sin skole. Jeg er kjent med at flere skoler nå jobber med å følge opp dette på kort sikt, blant annet ved at personalet er tett på og til stede og jobber systematisk med å følge opp læringsmiljøet. sier Eidsvoll.

Det mest konkrete er at Utdanningsetaten i hovedstaden jobber med en handlingsplan. I en mail opplyser etaten at de i arbeidet med planen har listet opp ønsker for framtidas avgangsmarkering. Det som går igjen er at man ønsker en feiring hvor alle får være med. Men det er foreløpig ikke kommet noen konkrete tiltak ut av arbeidet.

I en mail til Utdanningsnytt informerer etaten at også elever er involvert i arbeidet med planen. Elevene som har deltatt har sagt at de ønsker en mer inkluderende og gratis feiring i slutten av videregående. De vil at denne skal skape sterkere fellesskap ved skolen, sterkere skoleidentitet og felles opplevelser som gir følelse av å ha vært del av noe unikt.

Powered by Labrador CMS