Elever blir sendt til rektor som straff

– Rektors kontor skal ikke være en straff. Det er rett og slett forstemmende når det fortsatt skjer i dag, sier Utdanningsforbundets Tormod Korpås.

Publisert Sist oppdatert

Utdanningsnytt har kartlagt klagesakene hos Statsforvalterne på ansatte i skolen som krenker elever. De to siste årene har det kommet inn 230 slike klager. Utdanningsnytt har tidligere fortalt at det dreier seg om klager der det fortelles om både psykisk og fysisk krenking av elever. I de dokumentene Utdanningsnytt har gjennomgått er ofte den det klages på sladdet. Men i de sakene der dette kommer frem, kan man lese at det er klaget på 88 lærere, 5 assistenter og 20 rektorer.

Tormod Korpås, sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet, er ikke overrasket over antallet klager som gjelder rektorer.

– Ikke egentlig. Rektor er øverste leder, både for de ansatte og elevene. Så hun vil bli innblandet i mange elevsaker. Men at rektor er den som krenker eleven er selvfølgelig ikke bra. Det finnes ingenting som kan forsvare at en ansatt i skolen krenker en elev, sier Korpås.

Les også: Professor: – Voksne som krenker, gjør barn sårbare

Krevende rolle

Korpås har selv lang fartstid som rektor.

– Å være rektor er en krevende rolle og det er rektor sitt lodd og måtte rydde opp når situasjoner oppstår. Det er ikke kritikkverdig å bli sendt til rektor. Det kan sikkert oppleves som ubehagelig, men rektor har det overordnede ansvaret både for elever og ansatte. I noen tilfeller har rektor behov for å snakke med elever også, sier han.

I enkelte av klagene som Utdanningsnytt har lest er det elever som på regelmessig basis må sitte på rektors kontor. Slik skal det ikke være, sier Korpås.

– Det kan ikke stå i ordensreglementet for skolen at det å bli sendt til rektor er et av virkemidlene skolen bruker. Det skal ikke forekomme.

Mobbet av læreren

I 2019 og 2020 meldte 230 elever fra til statsforvalterne om at de ikke følte seg trygge på skolen fordi en ansatt har plaget dem.

Utdanningsnytt har gått gjennom alle klagesakene. Dette er noe av det vi fant:

  • I over 90 prosent av sakene konkluderte Statsforvalteren med at skolen ikke har oppfylt plikten sin etter opplæringsloven til å sørge for at eleven har det trygt og godt på skolen.
  • 136 av sakene dreier seg om "særskilt sårbare barn".
  • 83 elever meldte fra om at de var utsatt for fysiske krenkelser eller vold.
  • 87 sier de er mislikt av læreren.
  • 81 føler seg uthengt foran andre.
  • De fleste klagene gjelder lærere og kontaktlærere, men i 20 av sakene gjelder klagen rektor.
  • 63 av de som blir krenket av en ansatt, blir også mobbet av medelev.
  • Dette prosjektet er gjort i samarbeid med Senter for undersøkende journalistikk (SUJO) ved Universitetet i Bergen.

– Burde det være en instans som bisto skoler og rektorer når de har behov for det?

– Alle skolens problemer kan ikke alltid løses på skolen. Enkelte elever utfordrer skolen, men de har rett til å være der. Ved å kartlegge og lage gode oppfølging for de det gjelder skal skolen være i stand til å finne løsninger for alle elever. Det handler som alltid om ressurser. Med nok kompetente ansatte skal skolen være i stand til å takle de fleste typer adferd, sier Korpås.

Les også: Lærer fikk bot for å ha sparket Henrik (12) i ryggen

Tas på alvor

Skolelederforbundet har også fått forelagt Utdanningsnytts kartlegging. Forbundsleder i Skolelederforbundet er Stig Johannessen.

– Vi kjenner ikke innholdet i sakene som her listes opp, uavhengig av den enkelte sak er det viktig at hendelsen tas på alvor og blir belyst på en grundig måte i tråd med gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer, sier Johansen.

Han sier at for Skolelederforbundet er det prinsipielt viktig at alle elever og ansatte opplever rektor som en tydelig voksenperson som leder skolen på en god og trygg måte.

– Generelt kan vi si at rektorer befinner seg i et krysspress mellom forventninger fra ansatte, foreldre, elever og skoleeier. Dette skal dog ikke være til hinder for en forsvarlig og god saksbehandling, sier Johannessen.

– Behovet for et forsvarlig system som støtter rektor og skolens ledelse i utøvelsen av en god og forsvarlig saksbehandling er svært viktig i alle saker som berører elever og ansatte i skolen. Selv om mange arbeidsgivere har gode systemer, så vet vi at mange rektorer også etterspør mer støtte enn det de får.

Powered by Labrador CMS