Illustrasjonsfoto: Marie von Krogh

Fikk 30 prosent flere mobbesaker fra videregående

Mobbeombudet i Rogaland fikk 30 prosent flere saker fra videregående forrige skoleår, sammenlignet med året før. Mye handler om russefeiring, og ombudet ser at også de som er inkludert sliter.

Publisert Sist oppdatert

Mobbeombudet for videregående skole i Rogaland opprettet 44 nye saker i skoleåret 2021/2022. Det er 11 flere enn året før, viser ombudets årsmelding.

Utestenging er den vanligste formen for mobbing i videregående, skriver mobbeombudet i Rogaland. Og både de som blir inkludert og de som stenges ute sliter.

– Russetiden har endret seg fra være et fellesarrangement for feiring av avgangstiden, til å bli en russetid som strekker seg over mange år. Noen begynner allerede på ungdomsskolen. De lager grupper og lager gruppenavn, sier mobbeombud for videregående skole i Rogaland, Ellen Fjermestad.

– Er du ikke inne i en av gruppene, blir du utestengt. Gruppetilhørigheten forsterkes. Siden perioden går over flere år blir utestengingen lang og utfordringer knyttet til feiringen verre..

Mobbeombudet forteller at hun har fått flere saker som gjelder russefeiringen de siste årene. Dette ser også Statsforvalteren i Oslo, som i november meldte at de får stadig flere klager på skolemiljøet på videregående.

– Kan bli utstemt av vennegjengen

Fjermestad er skeptisk til at elevene kjøper klær med gruppenavn som vises igjen gjennom hele skoledagen.

– De lager sanger og har slippfester der kun noen er invitert. Enten er du med, eller så er du ikke med. Er du utenfor fratas du muligheten til å bli en kul russ, sier hun.

Hun erfarer at flere og flere russ står utenfor. Som mobbeombud får hun mange henvendelser.

– Etableringen av såkalte russegrupper har ført til en forsterket gruppetilhørighet, noe som fører til mer utenforskap blant russen.

Mobbeombud i Rogaland, Ellen Fjermestad. Foto:

Som mobbeombud har Fjermestad også sett at mange av de som blir inkludert i grupper og på busser, også sliter.

– De lever i en intens evig utrygghet. Er jeg kul nok, har jeg penger nok, drikker jeg nok, fester jeg nok? Mange har utstemmingsregler, forteller hun.

Underveis i skoleløpet kan enkeltelever bli stemt ut av gruppen eller bussen.

– For å beholde plassen, må du stemme ut vennene dine. Du foretar handlinger du egentlig ikke står for, sier Ellen Fjermestad.

Onsdag kunne Utdanningsnytt fortelle om rektor ved Bryne videregående skole, Ingunn Folgerø, som har tatt grep om russefeiringen ved skolen.

– Vi har vært tydelige, og de har hørt på oss. Det var åtte russebusser i distriktet, nå er det en eller to. Vi har fått russen til å ta vekk terrorlisten, og vi har hatt diskusjoner rundt knutene. Knutene skal ikke overstyre ordensreglene og retten til et godt skolemiljø, sier rektor Folgerø.

Elever skammer seg

Mobbeombudets årsrapport viser at det oftest er skolene som tar kontakt for å få hjelp og råd til hvordan de skal løse en mobbesak. Men også foreldre, og da oftest mødre, tar ofte kontakt.

Bare i fire av sakene var det eleven selv som kontaktet mobbeombudet.

I mobbeombudets årsrapport står det at elever ofte skammer seg over å bli krenket, og at de frykter enda mer utestenging eller krenkelser av annen art dersom de melder fra.-


Powered by Labrador CMS