Forsvarssjef Eirik Kristoffersen møtte sin favorittlærer: 

Svein brydde seg oppriktig om oss elever som mennesker

Sveins forventning til elevene om at de tok ansvar for egen læring og ikke skyldte på andre, er noe han har hatt med seg hele livet – helt til topps i Forsvaret.

Publisert Sist oppdatert

– Svein er den læreren som har betydd absolutt mest av mange flinke lærere, sier Eirik Kristoffersen.

Forsvarssjefen møter sin tidligere ungdomsskolelærer i bygget som i dag huser Bjerkvik barneskole. I det lille tettstedet innerst i Ofotfjorden i Narvik kommune vokste forsvarssjefen opp. Her spilte favorittlæreren en så stor rolle at han er viet flere sider i elevens bok; «Jegerånden». 

– Jeg husker overgangen fra barneskolen til ungdomsskolen; fra å være eldst til å være yngst. Men Svein gjorde at vi ikke følte oss yngst. Han forventet mer av oss. Det var det å bli tatt på alvor som var førsteinntrykket, forteller Kristoffersen.

Svein Fredriksen ønsket Kristoffersens klasse velkommen og forklarte med én gang kjernen i ansvar for egen læring: «Dere må gjerne sove i timene mine, men uten å snorke, for snorkingen forstyrrer de andre».

– For første gang ble det stilt krav til oss som ansvarliggjorde oss som mennesker. Var vi uinteressert, var ikke det Sveins problem. Vi fikk gjerne være uinteressert, men ikke dra med oss de andre.

– Jeg sa vel også at det var min jobb å holde dere våkne? sier lærer Svein og utdyper:

– Elevene skulle ikke kjede seg i mine timer. Jeg tror det er lurt å være utradisjonell. Stadig overraske. Se ting fra nye vinkler.

Læring for livet

Kristoffersen forteller at Sveins forventning til elevene om at de tok ansvar for egen læring og ikke skyldte på andre, er noe han har hatt med seg hele livet – helt til topps i Forsvaret. 

– Som leder i Forsvaret skylder jeg aldri på omgivelsene eller omstendighetene. Det er min filosofi i ledelse: Ta folk på alvor. Ansvarliggjøre dem for det de gjør. Motivere folk. Slippe løs initiativet. Dyrke ansvaret. 

Forsvarssjefen husker Fredriksen som en engasjerende lærer med stor variasjon i undervisningen.

 – Til musikktimene lagde han hefter med en blanding av popsanger, protestsanger og nordnorske viser. Alle sang med. Jeg har fortsatt det sangheftet.

Sangene ble også utgangspunkt for temaene i andre fag, som med en Eagles-klassiker:

– Med «Hotel California» skulle vi analysere teksten, og Svein åpnet opp for diskusjon. Handlet den om religion eller narkotika? Det at han lærte oss å se fagene i en sammenheng, motiverte veldig, sier Kristoffersen om læreren som hadde klassen i samfunnsfag, norsk, religion, musikk og kroppsøving.

Lærte elevene å sette ord på ting

Kristoffersen beskriver en lærer som var opptatt av å skape samhold. 

– Svein gjorde undersøkelser på trivselen i klassen. Da han forsto at det ikke var alle som trivdes, samlet han klassen i en sirkel der man blant annet kunne fortelle om hva man likte godt med andre elever i klassen. 

– Jeg ville løse opp i sosiale problemer for å få luftet ting ikke alle var klar over, sier Svein.

– Vi ble gode til å sette ord på ting og bli eksponert for de andre. Jeg husker jeg i begynnelsen ble flau. Vi fikk også en særoppgave som skulle fremføres foran klassen. På 1980-tallet var ikke dette vanlige grep i undervisningen. Jeg likte aldri å stå foran en forsamling, ville ta liten plass, men denne eksponeringen hjalp meg og er en av de tingene som bidro til at dette snudde for meg, forteller Kristoffersen. 

En tilgjengelig lærer

Bjerkvik skole var hjertet i bygda. Den hadde også svømmehall og bibliotek. Svein Fredriksen var både svømmetrener og bibliotekar ved Folkebiblioteket på ettermiddagene seks timer i uken. Han var også Kristoffersens svømmetrener i fem år. 

– Du var veldig tilgjengelig. Langt over det man kunne forvente. Jeg kan aldri huske at du sa nei, sier Kristoffersen og fortsetter:

– Som lærer, men også som skolebibliotekar og svømmelærer. Jeg kom til Svein med temaer jeg ville diskutere. Ikke spesielt private ting, som kanskje andre kunne ha behov for å snakke om, men for meg mer filosofiske spørsmål, og spørsmål om bokanbefalinger. Jeg husker Svein anbefalte meg Jens Bjørneboes «Haiene» og «Bestialitetens historie». Men jeg kunne også snakke med ham om religion og samfunnsaktuelle ting, Jeg var nok en elev som ville ha flere innspill. Når jeg trengte utdypning, var Svein en jeg også kunne ha samtaler med på kveldstid.

– Eirik var en intellektuelt orientert elev som var interessert i veldig mye. Når Eirik snakka, lytta alle. Men han var en som i begynnelsen var veldig forsiktig, som ikke ville ta plass i klasserommet, sier Fredriksen.

Brydde seg oppriktig om elevene

Kristoffersen skriver i boka si: «Svein brydde seg oppriktig om oss elever som mennesker. Kjernen i godt lederskap er å være glad i folk, å forstå at det er i mellommenneskelig dialog og samhandling at utvikling skjer».

 – Ser du noen likheter mellom det å lede en skoleklasse og å lede soldater?

– Den ledelsen man utøver som lærer, lokalpolitiker eller offiser, handler om hvordan man skal lykkes i å få folk til å dra i samme retning. Det er de tre t-er som gjelder: Tydelig. Tilgjengelig. Til stede. Ingenting slår det å være til stede. Svein hadde den unike egenskapen at han oppriktig brydde seg om elevene, sier Kristoffersen.

– Hva betyr det å ha møtt den tilliten og bli husket slik du gjør av Kristoffersen i dag?

– Jeg har nok ikke forstått det før de senere årene. Da jeg fikk mailen fra Eirik om hvordan han skulle skrive om meg i boka si, ble jeg veldig rørt. Jeg så aldri på meg selv som en spesielt dyktig lærer. Jeg vet i dag at jeg blir ansett som en flink formidler. Det var det jeg elsket ved læreryrket. Og det var det jeg følte at jeg fikk lov til å være i noen klasser, som for eksempel Eiriks. At noen elever husker meg, er kanskje på grunn av litt utradisjonelle undervisningsmetoder, kanskje litt mer åpenhet enn hva man ventet av en lærer, og kanskje mest fordi jeg brukte så mye musikk i undervisninga i mange fag, sier Svein Peder Fredriksen.

Min favorittlærer

Bjerkvik kommune, Forsvarssjef Eirik Kristoffersen møter sin favorittlærer Svein P Fredriksen på Bjerkvik Ungdomsskole.

Lærer Svein Peder Fredriksen (76) 

 • Tromsø offentlige lærerskole, Tromsø 1964–1968
 • Sjøforsvarets Gymnastikkskole 1968–1969
 • Plikttjeneste som idrettsbefal ved Tromsø Sjøforsvarsavsnitt 1969–1970
 • IT-studium ved Høyskolen i Bodø. 1995–1998
 • Lærer og bibliotekar ved Bjerkvik skole, 1970–1986
 • Timelærer ved Bjerkvik skole. Frilanser innen journalistikk 1986–1991
 •  Lærer ved Hunstad barneskole i Bodø. 1991-1995
 • Timelærer i svømming ved Høgskolen i Bodø og Bodin videregående skole 1997–1998
 •  Opplæringsansvarlig og datalærer ved Nordlandsdata og Itet 1998–2004
 •  Timelærer ved Voksenopplæringa i Bodø 2004–2011

Elev Eirik Kristoffersen (55)

 • Befalsskolen for ingeniørvåpenet 1988–1989
 • Krigsskolen 1992–1995
 • To mastergrader fra henholdsvis US Army War College 2008–2009 og US Marine Corps Command and Staff College 2014–2015
 • 35 års tjeneste i Forsvaret. 
 • Har deltatt i operasjoner i Libanon og Afghanistan, og i senere tid vært sjef for bl.a. Hæren, Heimevernet og Forsvarets spesialkommando.
 • Bjerkvik ungdomsskole 1982–1985
 • Frydenlund videregående skole 1985–1988
 • General og forsvarssjef siden august 2020
Powered by Labrador CMS