Lillestrøm-ordfører Jørgen Vik (Ap)

Lillestrøm-ordføreren er bekymret for mobbing i skolene

Flere elever i skolene i Lillestrøm sier de utsettes for mobbing. Ordføreren sier han er bekymret.

Publisert

Det har vært flere medieoppslag som peker på kritikkverdige forhold ved Bingsfoss ungdomsskole. Skolen er underlagt tilsyn fra Statsforvalteren og Romerikes Blad har skrevet om elever som gruer seg til å gå på skolen.

Kjartan Berland (H) har bedt ordfører Jørgen Vik (Ap) i kommunen om en redegjørelse. Ordføreren svarer at resultatene fra elevundersøkelsen for 2022 ble publisert fredag 20. januar og at det derfor ikke har vært tid til å analysere tallene.

– Men vi ser at det er en økning i antall elever som melder om at de blir mobbet på skolen. Økningen er størst på 5. trinn, men det er også en økning på 7. trinn og 10. trinn. Dette er bekymringsfulle tall som analyseres grundig for å finne de rette tiltakene. Resultatene og analysen av elevundersøkelsen vil fremmes i egen politisk sak, er svaret fra ordføreren.

Utvikling i mobbing har for Lillestrømskolen vært negativ de siste tre årene med en økning i antall elever som opplever mobbing, peker Berland på. Han ber også ordføreren om å si noe om hva som er status på oppfølgingen av tilsynsrapporten fra Statsforvalteren i 2021 om skolemiljø.

– Kommunen sendte sitt svar til Statsforvalteren 01.09.22. Vi har ikke mottatt noen tilbakemelding fra Statsforvalteren enda. Som en konsekvens av tilsynet har kommunen gjennomført 23 konkrete tiltak for å bedre arbeidet med skolemiljøet. Det er til vurdering hos Statsforvalteren nå om hvorvidt dette er tilstrekkelig til å lukke påpekte avvik, svarer ordføreren.

Ordføreren foreslår å opprette et felles seminar sammen med kommunens administrasjon, og dersom formannskapet blir med på det, også hovedutvalg for oppvekst.

– I seminaret bør vi se på hvordan vi sammen kan videreutvikle kultur for trygghet og trivsel i Lillestrømskolen. Dette vil vi kunne diskutere videre i formannskapet.

Powered by Labrador CMS