lekser
skrive
gutt

Vil se hva som gir best læringsutbytte av leksefrie eller leksebevisste skoler

Vestvågøy kommune i Lofoten vil teste ut både leksefrie og leksebevisste skoler for å finne ut hva som gir best læringsutbytte.

Publisert

I juni vedtok kommunestyret at det skal utarbeides felles rutiner for leksebevissthet i Vestvågøyskolen.

Kommunedirektøren vil sette i gang et forskningsprosjekt hvor 3 av 6 skoler blir leksefrie fra skoleåret 2024/2025 til og med skoleåret 2025/2026. De resterende tre leksebevisste skolene blir referanseskoler.

Hovedmålet for prosjektet vil være om elevene oppnår større læringsutbytte i en leksefrie skole, enn i en leksebevisst skole. Kommunen vil også se på muligheter for et samarbeid med et universitet eller annen institusjon for å bistå i dette prosjektet.

Flere kommuner har sett nærmere på leksebevisste skoler, blant annet Nordre Follo. I Moss sier lederen for Utdanningsforbundet Moss at han er forbannet over at politikerne vedtok leksefri uten involvering av lærerne. 

En undersøkelse blant elevene viser at det er forskjellig leksepraksis fra skole til skole. I spørreundersøkelsen melder en stor andel elever, at de ikke får tilbakemelding på leksene, eller bare av og til.

Ikke alle elever i våre skoler får tilpasset lekser etter nivå, og der noen får lekser på bakgrunn av gjennomgått fagstoff, som trening, gir noen lærere lekser som forberedelser til nytt fagstoff.

Kommunedirektøren peker på at Vestvågøyskolen trenger en felles forståelse for «hvorfor vi gir lekser, og hva som er gode øvelser elevene kan gjøre etter skoletid eller i leksehjelpstimene.» Det vektlegges også at lekser som gis, må eleven klare å gjøre på egenhånd.

 

Powered by Labrador CMS