83 av sakene som kom til Statsforvalterne handlet om barn som fortalte om fysiske krenkelser fra ansatte i skolen.

Barneombudet: – Vi har lenge vært bekymret for barn som krenkes av voksne på skolen

Barneombudet er spesielt bekymret for at barn som blir krenket av voksne, ofte også blir mobbet av medelever. – Her må en ha gode planer og rutiner, sier Kjersti Botnan Larsen hos Barneombudet.

Publisert Sist oppdatert

– Det er viktig at elever som blir utsatt for krenkelser fra voksne har et særlig vern. Skolen har omsorgen for barna når de er på skolen og da er det veldig viktig at de har det trygt og godt når de er der. Elevenes rettsvern er noe vi er veldig opptatt av, sier seniorrådgiver hos Barneombudet Kjersti Botnan Larsen.

Hver måned melder elever fra til statsforvalterne om at de er blitt slått, latterliggjort, kløpet, lugget, holdt fast eller tatt kvelertak på av en ansatt på skolen. Det viser en gjennomgang Utdanningsnytt har gjort av klagesakene i 2019 og 2020 (se faktaboks). I over 90 prosent av de 230 sakene konkluderte Statsforvalteren med at skolen ikke har oppfylt plikten til å sørge for at eleven har det trygt og godt.

– Vi har vært bekymret lenge for barn som blir krenket av voksne på skolen. Vi har for lite kunnskap på dette feltet. Funnene Utdanningsnytt har gjort burde forskere gå videre med, sier Larsen.

Elever som følte seg mislikt av lærer og barn som ble utsatt for vold av en ansatt, var det som gikk igjen i flest klager. 63 av elevene som meldte fra om voksenkrenkelser disse to årene ble også mobbet av medelever.

Les også: Henrik (12) ble sparket av læreren i ryggen

– I disse sakene er det ekstra viktig med gode planer og rutiner, sier Larsen.

Mobbet av læreren

I 2019 og 2020 meldte 230 elever fra til statsforvalterne om at de ikke følte seg trygge på skolen fordi en voksen har plaget dem.

Utdanningsnytt har gått gjennom alle klagesakene. Dette er noe av det vi fant:

  • I over 90 prosent av sakene konkluderte Statsforvalteren med at skolen ikke har oppfylt plikten sin etter opplæringsloven til å sørge for at eleven har det trygt og godt på skolen.
  • 136 av sakene dreier seg om "særskilt sårbare barn".
  • 83 elever meldte fra om at de var utsatt for fysiske krenkelser eller vold.
  • 87 sier de er mislikt av læreren.
  • 81 føler seg uthengt foran andre.
  • De fleste klagene gjelder lærere og kontaktlærere, men i 20 av sakene gjelder klagen rektor.
  • 63 av de som blir krenket av en ansatt, blir også mobbet av medelev.

– Skolen trenger bedre planer og rutiner

– En må også sørge for at skolene har den kompetansen de trenger for å håndtere slike saker og at de jobber forebyggende. Det er kjempeviktig å ha fokus på dette. Barn som blir krenket av voksne blir også i større grad mobbet av medelever. Her må en ha gode planer og rutiner, sier Larsen.

Barneombudet har tatt til orde for at veiledningen om regelverkene burde samordnes slik at de sikrer både elevene og de ansatte i skolen.

– Det er ikke noe feil med regelverket, men vi mener at veiledningen om arbeidsmiljøloven og opplæringsloven burde samkjøres bedre og gi tydelig informasjon om punkter som kan misforstås, sier Larsen.

Slik har vi jobbet

Utdanningsnytt har søkt om innsyn i alle 9a5-saker som kom inn til landets ti Statsforvaltere i 2019 og 2020. Vi fikk 230 klagesaker tilsendt. Sakene er mellom 10 og 20 sider lange, og journalistene har lest gjennom om lag 3000 sider med dokumentasjon. Dokumentene var sladdet for personlige opplysninger, men i flere tilfeller var også informasjon om hendelsene overstrøket. Journalistene klaget på innsynet og fikk tilsendt nye dokumenter hvor det var mulig å hente ut informasjonen om hva elevene har opplevd av krenkelser.

Dette prosjektet er gjort i samarbeid med Senter for undersøkende journalistikk (SUJO) ved Universitetet i Bergen.

Powered by Labrador CMS