«Skal dere satse på elevene – må dere satse på lærerne» var budskapet fra lærerne på Torvet i Lillestrøm.

Lover å ta kampen for elevenes rett til kvalifisert lærer

Kampviljen var stor da Utdanningsforbundet hadde streikemarkering i Lillestrøm mandag kveld. Steffen Handal sang med da Blodsbrødre spilte «Splitter pine».

Publisert

Bandet Blodsbrødre bidro til å få opp stemningen blant hundrevis av lærere som hadde møtt fram til streikemarkering på Torvet i Lillestrøm. Lærere ved tre skoler er tatt ut. I tillegg hadde hundrevis møtt opp i solidaritet med de streikende. De marsjerte gjennom gatene i Lillestrøm sentrum med t-skjorter påført teksten «Bare lærere er lærere».

Bandet Blodsbrødre ga jernet og skapte god stemning.

Blant rockelåtene som bidro til allsang og dundrende appalaus var «Splitter pine» av «DumDum Boys». Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet, ble revet med og sang fra sidelinjen. Utdanningsnytt spør ham hvordan det føles å være «Store høvding». Han smiler.

Jon Ola Engen og Hilde Henriksrud Svendsen fra streikekomiteen fikk Steffen Handal på besøk.

– Det å være her i dag gjør meg varm i hjertet. Jeg blir rørt når jeg ser dette engasjementet. Frammøtet viser at Utdanningsforbundet er en sterk organisasjon og at vi er gode til å mobilisere. Streikemarkeringen viser også at vi står samlet, sier han.

– Hva med KS, er det bare «mas, mas, mas over hele linja og mandag hele året?»

– Det føles sånn. Det å ha KS som motpart er en sørgelig historie, sier Handal.

Blodsbrødre rørte også forsamlingen med sangen « Rosalita» av Björn Afzelius og Åge Alexandersen. Mange sang med på strofene «Och när du upplever världen som iskall och stor, ska jag stå upp och sloss för deg älskade bror.»

Streikekomiteen ble introdusert fra scenen.

Fra scenen ble hele streikekomiteen i Lillestrøm presentert. Den består av streikeleder Kristin Løver og medlemmene Jon Ola Eggen, Alexander Fjellestad, Hilde Henriksrud Svendsen, Trude Haaland og Lene Skjønhaug.

Rett etter at Blodsbrødre hadde spilt sangen «Forelska i lærer’n», sa Jon Ola Eggen:

Nå sang de nettopp: «læreren vår er 20 år». Og det er nettopp det streiken vår handler om. På grunn av at vi ikke klarer å rekruttere og beholde nok lærere, så ender mange av elevene våre opp med en 20-åring som kommer rett fra russetida til klasserommet. Er det greit? spurte Eggen fra scenen.

«Forelska i lærer'n» sang Blodsbrødre

«Neeei», ropte forsamlingen.

Hilde Henriksrud Svendsen fulgte opp: – Elevene våre får kanskje flere kjekke lærere de kan bli forelska i. Men de får ikke flere kvalifiserte lærere med den mindrelønnsutviklinga lærerne har hatt. Lønnstapere igjen. Det er ikke greit. Er dere enige?

«Jaaa», ropte forsamlingen.

– «Nok er nok, nok er nok, nok er nok», lød det taktfast på Torget.

– Vi står sammen

Streikeleder Kristin Løver sa:

– Det er så godt å se dere. Vi skal vise at vi står sammen, at vi er sterke og at vi mener alvor. Det er et trist bakteppe for denne markeringa. Vi har en lærerkrise. Det mangler over 16.000 lærere på landsbasis. Hver femte som jobber i skolen i dag mangler lærerutdanning. Det betyr at rundt 20 prosent av elevene blir undervist av en som ikke har lært å undervise.

– Ungdom i dag velger bort lærerstudiet til fordel for andre studier som leder til yrker med høyere lønn. Det som gjør situasjonen spesielt alvorlig, er at de som sitter med ansvaret ikke anerkjenner problemet. Vi forventer helt andre takter fra dere som skal gi lærerne anerkjennelse og verdighet.

– Det er en vei til læreryrket, gjennom en godkjent lærerutdanning. Og vi trenger et skikkelig lønnsløft nå.

Lærerne toget til Torvet gjennom Lillestrøm sentrum.

Til de streikende lærerne ved Østersund skole og Skjetten skole sa hun:

– Jeg vet at dere helst ville vært i klasserommet og undervist nå. Men streikeviljen er stor. Dere er seige og kan streike lenge. Dette er en kamp for anerkjennelse og for læreryrkets status, en kamp for en bedre skole og for elevenes rett til en lærer med godkjent utdanning.

Hun sa at kampen er så viktig at de skal holde ut.

– Vi tar med oss varmen og støtten fra denne forsamlingen, sparer på den og bruker den som inspirasjon i dagene som kommer.

– En nødvendig men unødvendig streik

Steffen Handal, åpnet sin appell til de streikende lærerne med å takke alle som hadde møtt fram til streikemarkeringen.

Steffen Handal sa at KS kunne snudd utviklingen i lærerlønn.

– I dag har Utdanningsforbundet vært i streik i 63 dager. Ingen lærere streiker med lett hjerte. Det lærere aller helst vil, er å møte elevene sine. Men lærere må tenke lenger enn dette skoleåret. Vi streiker for framtidas skole, sa Handal.

Den 20. juni gikk 45 lærere ut i streik i Bergen. Mandag 22. august er ytterligere 1322 medlemmer i streik, lærere i 14 kommuner fra nord til sør.

– Dette er en nødvendig, men likevel en unødvendig streik. Unødvendig fordi KS kunne ha funnet en løsning for skoleverket i dette oppgjøret. De kunne tatt konsekvensen av tall og statistikk som viste at lærerne hadde vært lønnstapere i fem oppgjør på rad.

Torvet i Lillestrøm ble etter hver fullt av kampvillige lærere med plakater.

Handal sa at lærerne har tapt i lønnsoppgjøret for sjette år på rad. Han snakket om manglende rekruttering.

– Nesten hver femte lærer mangler godkjent lærerutdanning. KS kunne snudd den utviklingen. De kunne ha vist at de har ambisjoner for skolen og at de vil bygge en sterk lærerprofesjon, sa han.

Handal oppfordret dem som ikke er tatt ut i streik til å stå sammen med de streikende. Til de streikende sa han at de har hele organisasjon i ryggen, 180.000 medlemmer som heier.

– Vi er mange, vi er en fjerdedel av alle ansatte i KS-området, og vi er en svært viktig yrkesgruppe.

Mener KS bagatelliserer lærerkrisen

Etter at Handal hadde gått ned fra scenen og applausen hadde roet seg, sa Hilde Henriksrud Svendsen fra streikekomiteen:

– Vi lærere er vant til å ta konsekvenser. Konsekvenser av pandemi. Konsekvenser av testing og måling i skolen. Konsekvenser av trange kommunebudsjetter. Men denne streiken tar vi ikke ansvar for. Det ansvaret må KS ta.

Hun kritiserte KS for å bagatellisere lærerkrisen.

Jon Ola Eggen fra streikekomiteen la til: – Vi sutrer ikke. Vi klager ikke. Vi kjemper en kamp for at elever skal ha rett til en kvalifisert lærer i hver eneste skoletime hver dag.

De siste to appellantene kom fra fylkesstyret i Utdanningsforbundet Viken. Nestleder Gro Iren Abrahamsen sa at det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at elevene har kvalifiserte lærere.

– Det å late som som om lærere uten godkjent utdanning ikke har betydning for kvaliteten, det er et hån både mot elevene og mot oss lærere. Kvalifiserte lærere til alle elever burde vært en selvfølge i 2022.

Oppfordret til å heve lønna

Hun la til at det som skal til for å gjøre yrket mer attraktivt, er å heve lønna.

Gro Iren Abrahamsen, nestleder i Utdanningsforbundet Viken.

– Det er viljen det står på. KS vil ikke ta ansvar. De hevder til og med at de har kommunepolitikerne med seg, sa hun, mens hele torget ropte taktfast: – Nok er nok, nok er nok, nok er nok.

Lars Elvethun Torskenes sa at han er sikker på at han har meldt seg inn i rett lærerorgansiasjon.

– Sammen er vi sterke, sa han.

Han la til at i kommunesektoren synes man det er fint med lærerutdanning, men ikke nødvendig.

– Det skaper opprørsstemning rundt omkring i Norge. For i Kommune-Norge sitter det lokalpolitikere fra partier som fra Stortingets talerstol snakker varmt om lærerkompetanse og kompetansekrav. Derfor er det nå på tide å skyve KS ut av den demokratiske blindsona de befinner seg i.

Torskenes kritiserte KS for å nekte å stille til debatt og i stedet betale for dyre annonsekampanjer for å formidle hvor godt lønnsoppgjøret er for lærerne. Torskenes kan ikke forstå hvorfor de lokale politikerne ville godta oppgjøret, når Lillestrøm kommune mangler 189 lærere.

I tillegg var han opptatt av de 40.000 lærerne som er utenfor skolen.

– Hvordan skal vi få disse lærerne tilbake til skolen? Hvordan skal vi få studenter til å velge læreryrket? Det burde oppta politikerne, sa han.

Powered by Labrador CMS