Steffen Handal og avdelingsdirektør Hege Mygland i KS
Leder for Unio kommune Steffen Handal og avdelingsdirektør Hege Mygland i KS.

Partene enige om å forlenge hovedavtalen i KS

Hovedavtalen i KS er forlenget med to år. I tillegg er det avtalt to sentrale partsarbeid.

Partene, ved Unio kommune, LO kommune, Akademikerne kommune og YS kommune og KS, er enige om å prolongere hovedavtalen for to nye år, med noen små justeringer. Den nye avtalen gjelder i to år fra 1. januar 2024 – 31. desember 2025.

Det ble i tillegg avtalt to sentrale partsarbeid som skal jobbe med noen problemstillinger i avtaleperioden. Unio kommune mener partsarbeidet vil gi muligheter til å jobbe videre med kravene vi hadde med inn i forhandlingene, og at det er et godt grunnlag for partsarbeidet de neste to årene.

  • Innen 1.7.2025 skal de sentrale parter i felleskap:
  • Diskutere praktiseringen av bestemmelser i Hovedavtalen.
  • Vurdere behovet for endringer i Hovedavtalen.»
  • Gjennomgå Hovedavtalen og identifisere bestemmelser som kan være utdaterte eller ikke lenger relevante.
  • Diskutere behovet for utvikling av tillitsvalgtes rettigheter og rammevilkår.
Powered by Labrador CMS