Jan Tore Sanner.

Høyre vil ha flere ungdommer inn på yrkesfag

Yrkesfag som obligatorisk valgfag og bedre rådgivning. Slik vil Høyre sikre at flere ungdommer velger rett linje på videregående og færre faller fra.

– Mange opplever at ungdomsskolen er for teoretisk og innrettet mot studiespesialisering, sier utdanningspolitisk talsperson Jan Tore Sanner i Høyre til NTB. I dag ble det også kjent at Høyre vil teste ut et ekstra år på ungdomsskolen, som en del av partiets forslag til ungdomsskolereform.

Tirsdag legger partiet fram sitt forslag til ungdomsskoleform. Blant tiltakene er grep som skal hjelpe tenåringene til å velge rett linje på videregående – og gjerne yrkesfag.

En av fem elever fullfører ikke videregående i løpet av fem-seks år. Høyre vil ha dette tallet ned, og Sanner tror en del av løsningen er at flere får hjelp til å velge rett kurs.

– Det er åpenbart mange elever som ikke får god nok veiledning og rådgivning før de bestemmer seg for studiespesialisering eller yrkesfag. Jeg tror det bidrar til at færre velger yrkesfaglig studieretning, sier Sanner.

Partiet vil at alle på ungdomsskolen skal ha et obligatorisk valgfag som tilsvarer en yrkesfaglig studieretning. Det kan gjøres i samarbeid med de videregående skolene eller med lokalt næringsliv, ifølge Sanner.

Høyre foreslår også at de videregående skolene og fylkeskommunen tar over ansvaret for gi ungdomsskoleelevene karriereråd.

– Rådgiverne på videregående skole vet mer om mulighetene der. Det blir for fragmentert med én rådgivningstjeneste på ungdomsskolen og en annen på videregående, mener Sanner.

Han mener det også kan være behov for å styrke kompetansen til rådgiverne.

Sanner påpeker at det har vært en positiv utvikling og at over halvparten velger yrkesfag nå. Men han ønsker at flere skal velge dette framfor studiespesialisering. Det vil også sikre næringslivet fagarbeiderne de trenger.

Matte og skriving

Da hans parti styrte skolesektoren, var mantraet «grunnleggende ferdigheter»: Det vil si lesing, skriving og regning. Sanner avviser at dette fokuset kan ha bidratt til at skolen er blitt for teoretisk. Han mener at de nye læreplanene legger til rette for at undervisningen skal være mer praktisk og variert, og oppfordrer skolene til å utnytte mulighetene.

– Jeg ser ingen motsetning mellom å vektlegge grunnleggende ferdigheter og samtidig legge til rette for mer praktisk og variert undervisning. Grunnleggende ferdigheter er døråpneren for alle fag, også yrkesfag, sier den tidligere kunnskapsministeren.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS