Utdanningsetaten

Utdanningsetaten advarer mot å endre inntaksordning til videregående i Oslo

Oslo-byrådets nye inntaksmodell for videregående skoler vil ha liten effekt og kan oppleves urettferdig, advarer Utdanningsetaten.

Publisert

Byrådet foreslår å erstatte dagens system med en såkalt blandingsmodell, varsler de i en pressemelding.

Ifølge modellen skal halvparten av plassene forbeholdes elevene med best karakterer fra ungdomsskolen. Resten skal fordeles mellom elever på fem ulike karakternivåer.

– Modellen vil gi et friere skolevalg for flere, samtidig som elevene med de høyeste grunnskolepoengene fortsatt har høyest sannsynlighet til å komme inn på skolene de søker på, sier byråd for oppvekst og kunnskap, Sunniva Holmås Eidsvoll (SV), i en pressemelding.

I et intervju med Utdanningsnytt før sommeren uttalte hun: 

– «Blandingsmodellen» sørger for at også elever med et lavere karaktersnitt får mulighet til å søke seg til flere skoler. Fortsatt skal karakterene telle, slik at det lønner seg for elevene å gjøre en innsats. Men målet er en mer blandet elevgruppe og mindre segregerte skoler enn i dag.

Men NRK har fått tilgang til et brev fra Utdanningsetaten der de argumenterer mot å forandre dagens ordning til blandingsmodellen som Ap-, SV- og MDG-byrådet ønsker.

– Mindre rettferdig

I brevet konkluderer etaten med at det er vanskelig å finne holdepunkter for at en ny inntaksmodell i seg selv vil kunne gi utjevning mellom skoler. De mener blant annet at søkere vil kunne oppleve modellen som mindre rettferdig.

De tror heller ikke at modellen vil virke etter hensikten, som er å motvirke segregering, fordi etaten tror ikke søkemønstret vil endre seg noe særlig.

Byrådet fremmer en sak om ny inntaksmodell nå slik at den kan behandles etter valget. Dersom bystyret vedtar ny modell, vil denne gjelde første gang for elevene som begynner i 10. klasse i 2024, altså for inntaket våren 2025, skriver Oslo kommune i pressemeldingen.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS