Aksjonistene for Helgeland var tilstede da Stortinget sa nei til å stanse Nesna-nedleggelsen.

Studentene som er tatt opp til Nesna er lovet at de kan fullføre der. Det gir håp til aksjonistene.

Men rektor avviser ikke at de vil forsøke å flytte de siste studentene til Mo i Rana.

Publisert

– Kampen er ikke over!

På trappa inn til Stortinget står åtte bunadskledde damer. De knytter neven og synger høyt uten sjenanse.

– Vi gir oss aldri, jaller utover Eidsvolds plass.

Damene ler. De har akkurat lidd nederlag i stortingssalen. Men i Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland har de ikke gitt opp ennå. Så lenge det er studenter på Nesna er det håp, mener de.

– Studentene som er tatt opp til studier på Nesna har rett til å fullføre sin utdanning der. Det gir oss noen år. Målet er at stortingsvalget i 2021 vil gi oss en ny regjering som reverserer nedleggelses-vedtaket, sier leder for aksjonen, Jenny Myklebust.

Rett til å fullføre

I juni i år ble det kjent at styret i Nord-Universitet vedtok å legge ned studietilbudene ved Nesna og Sandnessjøen, og sentralisere de fleste fagmiljøene til Bodø og Levanger. Vedtaket har skapt sterke reaksjoner og stor debatt, men den 12. november vedtok flertallet på Stortinget at de ikke vil stanse nedleggelsen.

Fra neste høst vil ikke lenger studenter bli tatt opp til studier ved Campus Nesna. Etter planen skal tilbudet være avviklet fra 2022.

Nesna-nedleggelsen har fått mye medieoppmerksomhet. Her blir aksjonsleder Jenny Myklebust intervjuet av Tv2.

På universitets hjemmesider heter det imidlertid at «dersom du studerer ved et av våre studiesteder får du fullføre utdanningen din her. Dersom aktiviteten ved et studiested endres vil alle studentene få fullført studiene de har begynt på. Det gjelder også studenter som starter på studier høsten 2019».

Dette er saken:

  • Lærerutdanningen på Nesna åpnet i 1918.
  • I dag er det 430 studenter der. Ingen av disse møter daglig til forelesninger, men går på såkalte samlingsbaserte studier.
  • I 2015 fusjonerte Nesna med Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nord-Trøndelag og ble til Nord Universitet. På det tidspunktet hadde Nesna 1340 studenter.
  • I juni år vedtok styret ved Nord Universitet å legge ned studiestedene ved Nesna og Sandnessjøen, og sentralisere de fleste fagmiljøene til Bodø og Levanger.
  • Det har skapt sterke reaksjoner. En undersøkelse NRK utførte blant innbyggere og politikere, samt ansatte og studenter ved studiestedene Nesna og Sandnessjøen, viste at 70 prosent var imot nedleggelsene.
  • Et enstemmig fylkesting i Nordland vedtok også en uttalelse om å bevare studietilbudene. De tre regionrådene på Helgeland, markerte i en felles høringsuttalelse at de anser Nord Universitet for å ha brutt de mål og avtaler som ble inngått da de tidligere høgskolene fusjonerte.
  • Rektor ved Nord Universitet Hanne Solheim Hansen har avvist kritikken. Hun sier ny studiestedstruktur er nødvendig for å «utdanne flere kandidater til regionen og nasjonen, og øke forskningsaktiviteten».
  • 12. november vedtok et flertall på Stortinget at de ikke ville stanse Nesna-nedleggelsen.

– Studenter som er tatt opp ved Nesna skal normalt få fullføre sin utdanning der, sier rektor ved Nord Universitet, Hanne Solheim Hansen.

– Normalt?

– I 2022 vil det være to kull på grunnskolelærerutdanningen og ett kull med barnehagelærerstudenter. De er samlingsbaserte, det vil si at studentene møter på Nesna fire ganger i året, i en uke hver gang. Det kan være aktuelt å flytte disse samlingene til Mo i Rana, men vi må sjekke lovverket ytterligere for å se hvor mye vi har lov å endre for de siste samlingene, sier Hansen og legger til:

– Vi vil selvsagt gå i dialog med studentene det gjelder og skal strekke oss langt for at de skal være fornøyde.

– Ikke hastverk

– Når disse studentene er på Nesna innkvarteres de rimelig på campus. Er det tilrettelagt for at de kan bo på Mo?

– På Mo bygges det nå helt nye studenthybler. Noen av dem skal tilrettelegges for midlertidig leie som passer godt for samlingsstudenter.

Universitetsrektor Hanne Solheim Hansen forteller at universitetsledelsen har tett dialog med hovedtillitsvalgte med tanke på de ansatte.

– De ansatte vil gjerne vite hva som skal skje, og ha forutsigbarhet. Samtidig har vi ikke hastverk. Det er tre år til Nesna skal være avviklet. Så vi tar en ting av gangen.

– Hvordan synes du selv det er å lede en prosess over så lang tid?

– Vi har et styrevedtak som vi jobber ut ifra. Men det er mye som skal koordineres, både faglig og organisatorisk og vi skal ivareta både studenter og ansatte. Det er det jeg konsentrerer meg om.

– Presser bort studentene

Det beroliger ikke leder i Folkeaksjonen for høyere utdannings på Helgeland, Jenny Myklebust.

– Det er allerede, med dagens studentmasse, et behov for flere studentboliger på Mo. Tidligere er vi blitt skissert løsninger om at de samlingsbaserte studentene må bo på hotell, forteller hun og legger til:

– Å diskutere tilbudet Nord Universitet vil gi studentene på Mo er dessuten irrelevant. Studentene er tatt opp på Nesna og de har krav om å fullføre studiene sine der.

Myklebust sier hun blir provosert over at Solheim sier de må sjekke regelverket ytterligere.

– De har hatt god tid til dette. Det er deres ansvar å ivareta studentene. Nå prøver de å komme seg bort fra det ansvaret. Men vi har sjekket og lovverket er klinkende klart.

Hun mener Nord Universitets forsøk på å endre studieopplegget og gi studentene andre tilbud er en måte å presse studentene bort fra Nesna.

– Mange studenter er fortvila. De savner informasjon og er engstelige for hva som vil skje de neste månedene. De forteller oss at det går utover læringsmiljøet, sier hun.

Siri Finne, som også er med i aksjonsgruppa, mener kutt i fagtilbudet har gjort studietilbudet dårligere allerede. I mai i år kuttet Nord Universitet fem fag ved Nesna.

– Lærerutdanningen er et masterløp, men med kutt i fagtilbudet får studentene færre og færre valgmuligheter, sier hun.

Powered by Labrador CMS