tampong
bind

Elever skal få gratis bind og tamponger på skolen

Kostnaden for Lillestrøm kommune ligger på 140.000 kroner.

Publisert

Nå skal alle elever i Lillestrøm kommune får utdelt bind eller tamponger når de trenger det. Elevene får sanitetsprodukter når de henvender seg i ekspedisjonen på skolen og hos helsesykepleier. Det ble vedtatt av kommunestyret i Lillestrøm i forrige uke.

Dette vil nå gjelde Lillestrøms 11 ungdomsskoler med totalt 3500 elever. Det kan anslås at 50 % av elevene er jenter, og at omkring 1 600 elever vil ha behov for utstyret.

Kostnad er beregnet til 72 til 88 kroner per jente per år. Den årlige kostnaden for ungdomsskolene i Lillestrøm kommune vil ligge mellom 115 000 og 140 000 kroner.

Det har fram til nå ikke vært noen rutine for utdeling av gratis bind og tamponger ungdomsskolene i Lillestrøm kommune. Det har vært ulik praksis på de forskjellige ungdomsskolene, men de fleste skolene har noe tilgjengelig bind og tamponger for elever som tar kontakt med skolens ekspedisjon.

Skolehelsetjenesten på barne-, ungdoms- og de videregående skolene i Lillestrøm, deler ut gratis bind og tamponger til elever som henvender seg på helsesykepleiers kontor. Det er også noe tilgjengelig bind og tamponger for elevene på venterommet til skolehelsetjenesten, på de skolene som har dette.

Skottland var det første landet i verden med gratis menstruasjonsprodukter i 2020.

 

 

 

Powered by Labrador CMS