Hundrevis av lærere på streikemarkering foran Stortinget gjorde det klart at de ikke har tenkt å gi seg før KS legger et bedre tilbud på bordet.

Fastlåst konflikt med KS: Handal etterlyser drahjelp fra politikere

I striregnet, med sydvester og søkkvåte streikeskjorter, samlet sinte lærere seg foran Stortinget. Der etterlyste UDF-leder Steffen Handal politikerne.

Publisert Sist oppdatert

Under mandagens streikemarkering på Eidsvolls plass, foran Stortinget, holdt lederne for alle de tre lærerorganisasjonene Utdanningsforbundet, Norsk Lektorlag og Skolenes landsforbund appeller. Alle ba KS komme lærerne i møte med et lønnstilbud som kan bidra til å sikre rekrutteringen.

Tydelig oppgitt over KS etterlyste Steffen Handal politisk engasjement.

Fortsatt er det noen uker til Stortinget åpner sin neste sesjon, og stortingspolitikerne igjen samles. Men selv uten en eneste politiker på Løvebakken etterlyste Steffen Handal politisk engasjement.

— Foreldre vil ha kvalifiserte lærere, elevene vil ha det, partiene vil ha det. Alle er enige i at nøkkelen til god undervisning er lærerutdanna lærere. Så hvor henter KS sin støtte fra? Er det rådmannsveldet som har tatt over? Og hvor er det blitt av politikerne? Nå trenger vi politikere som bryr seg. De kan ikke bare sitte å se på at KS devaluerer læreryrket, sa Handal og la til:

— Det må bli slutt på at lærernes arbeidsgiver skyver problemet med rekruttering foran seg ved hjelp av talltriksing og halvsannheter. Resultatet er at titusenvis av elever får dårligere undervisning enn de kunne ha fått.

Handal oppfordret de frammøtte lærerne og streikesympatisørene til å lytte til hva politikerne sier om å rekruttere nok kvalifiserte lærere, foran det kommende kommune- og fylkestingsvalget. Finn ut hvem som skylder på «det kommunale handlingsrommet», var rådet fra Handal.

Han avsluttet med følgende appell: - Til alle politikere som snart møtes til en ny sesjon her på Stortinget, har jeg bare en ting å si: «Skal dere satse på elevene, må dere satse på lærerne».

Ropte slagord og buet på KS

Under paraplyer og sydvester søkte lærere ly for regn og høstvind. Flere hundre trosset været for å vise at streikeviljen fortsatt er tilstede. «Lærere sikrer framtida» og «nok er nok» ropte de taktfast under den en og en halv time lange streikemarkeringen.

Flere av appellantene kritiserte KS for manglende vilje til å komme lærerorganisasjonene i møte både i forhandlingene og i mekling. Flere ganger ble kritikken etterfulgt av høylytt buing.

Hundrevis av lærere trosset regn og vind for å vise sin streikevilje.

SL vil gi staten forhandlingsansvaret

Den som tok ordet etter Steffen Handal, var Mette Johnsen Walker, leder i Skolenes landsforbund. Hun kritiserte den politiske prosessen som ledet fram til at forhandlingsansvaret for lærerne ble overført fra staten til KS. Walker hevdet at KS-eksperimentet har vart lenge nok.

SL-leder Mette Johnsen Walker vil at lærerne skal forhandle med staten.

— Bondevik II-regjeringen overførte forhandlingsansvaret for lærerne fra staten til KS i 2004. Det ble gjort uten forhandlinger, drøftinger eller informasjon i forkant. SL var i likhet med de andre lærerorganisasjonene imot overføringen. Vi fryktet lønnsnedgang, budsjettkutt, tap av status og manglende rekruttering. Alt det har vi fått, sa hun og la til:

— Eksperimentet med KS har vart lenge nok. Det ville vært en stor fordel for ansatte i skolen å forhandle direkte med dem som vedtar lover, forskrifter og det meste av rammeverket for hvordan skolen skal være. KS er bare et unødvendig mellomledd, sa hun.

Som et viktig argument for statlig styring av skolesektoren, trakk hun også fram betydningen av fellesskolen.

— En gratis fellesskole er et nasjonalt anliggende. Fellesskolen skal sikre at elever får en like god utdanning uansett hvor i landet de bor, sa hun.

Lærerne ble av Steffen Handal oppfordret til å lytte til hva politikerne kommer til å si om lærerrekruttering i den kommende lokalvalgkampen.

Walker la også vekt på at fellesskolen har betydning for elevers psykiske helse og for å motvirke utenforskap og ulikhet og for å bidra til utvikle samarbeidsevner.

- Fellesskolen er bærebjelken i velferdssamfunnet og i den norske modellen, sa hun.

Walker la også vekt på at lærerne må ha nok tid til elevene sine og at alle ansatte i skolen må få mulighet til å utvikle sin kompetanse. Hun er dessuten opptatt av at SL ikke ønsker en usolidarisk kamp mellom ulike grupper av arbeidstakere i kommunene.

— Det skjedde heldigvis ikke i år og det skal heller ikke skje i årene framover, sa hun.

Spurte om KS tar streiken på alvor

Leder i Norsk Lektorlag, Helle Christin Nyhuus, åpnet med å takke alle som streiker i de tre organisasjonene.

Tar dere streiken på alvor, KS? spurte leder i Norsk Lektorlag, Helle Christin Nyhuus.

— Dere er våre helter. Dere synliggjør vår kraft, sa hun.

Til KS hadde hun følgende budskap:

— Enhver lærer eller lektor som streiker, og som er borte fra elevene sine, bør bekymre KS. KS kunne kommet tilbake til forhandlingsbordet for lenge siden, dersom de hadde ønsket en god løsning. Fra i morgen er vi derimot i en situasjon med over 6000 lærere i streik. Til KS vil jeg si: Tar dere denne streiken på alvor? spurte hun.

Så ga hun KS følgende råd: Skal dere bli gode til å rekruttere lærere, må dere først bli gode til å beholde dem dere har.

Nyhuus kritiserte samtidig KS for å ansette lærere og lektorer uten godkjent utdanning og for ikke å heve lærerlønnen tilstrekkelig til at lærere som nå jobber utenfor skolen velger å komme tilbake. Hun ba KS returnere til forhandlingsbordet med et mer reelt lønnstilbud.

Også Aslak Berntsen Husby leder for Elevorganisasjonen og Lars Syrrist, leder for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet holdt appell. Det samme gjorde Ingunn Folgerø, leder for lærerprofesjonens etiske råd og rektor ved Bryne vidaregåande skule.

Powered by Labrador CMS