Elever ved Austrheim skole er glade for å bli servert mat på skolen. Men velger ikke så mye grønnsaker i kantina.

Gratis skolemåltid bidro til økt trivsel

Elever, foresatte og lærere ved Austrheim skole i Haugesund er samstemte: Gratis skolemåltid er positivt for det sosiale miljøet. 

Publisert

Det skriver forskere ved Høgskolen på Vestlandet, som har evaluert skolematprosjektet ved skolen. 

I to år har skolen i Haugesund hatt et pilotprosjekt der elever fra 1. til 43. trinn fikk et heldags skoletilbud som inkluderte et gratis skolemåltid. Kantinekjøkkenet ble rusta opp til å kunne produsere og servere fullverdig lunsj til 220 elever hver dag og skolen fikk skolekokk i full stilling. 

Måltidet spiser elever og ansatte sammen i spisesalen. 

Nå har forskerne evaluert deres erfaringer. 

– Funnene tyder på at et felles, gratis skolemåltid er positivt for skolemiljøet og fremmer sosiale interaksjoner, skriver de i sin rapport som nå legges frem for lokalpolitikerne. 

– Som å være på hotell

Utdanningsnytt besøkte Austrheim skole høsten 2021 da om lag 100 elever stilte seg i kø for å spise lunsj. I spisesalen var det dekket opp med fargerike salater, pålegg og brødskiver denne dagen - og elevene var godt fornøyde. 

– Som å være på hotell, sa de til Utdanningsnytt den gangen. 

Flertallet av elevene, 6 av 10, oppgir også til forskerne fra Høgskolen på Vestlandet at de liker å få servert mat på skolen. De varme måltidene skårer aller best. 

Forskerne har dessuten gjennomført en kontrollstudie ved en skole som har tradisjonelle matpakker. Den viste at mens elever ved begge skoler er fornøyde med skolemåltidet, var elevene ved Austrheim skole signifikant mer fornøyd. Flere av elevene der svarer dessuten at de trives med klassen sin når de spiser og at de har mange å snakke med. Austrheim-elevene hadde et også mindre ønske om å se på skjerm i spisetiden.

Men det er også utfordringer, kommer det frem i undersøkelsen. 

Mye støy

Heldagsskoleprosjektet ved Austrheim

  • Heldagsskoleprosjektet var initiert og finansiert av Haugesund kommune. 
  • I skoleårene 21/22 og 22/23 ble det gjennomført et heldagsskoleprosjekt for elever på 1.-4. trinn ved Austrheim skole i Haugesund kommune. Austrheim skole er en 1-7 skole med rundt 440 elever og 60 ansatte. 
  • Prøveprosjektet hadde som målsetning å fremme læring gjennom økt fysisk aktivitet, næringsrik mat og et godt skolemiljø. Dette innebar blant annet gratis lunsj til elevene servert i et forsamlingslokale nær skolen. 
  • Evalueringen av gratis skolemåltid i heldagsskolen ble utført av Høgskulen på Vestlandet (HVL) og Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet (MHFA) på HVL.

Blant annet svarer 7 av 10 av Austrheim-elevene at de mener det er for mye støy under matpausen. Forskerne konkluderer med at dersom man skal oppnå ro, krever det at de ansatte spiser sammen med barna. Noe flertallet av de ansatte oppgir at gir en mer "strevsom arbeidsdag". 

Foreldrene derimot er meget godt fornøyde. De oppgir at ungene trives bedre og er glad de slipper å smøre matpakker. Men noe særlig sunnere har ikke skolemåltidene blitt.  Forskerne skriver at selv om tilgjengeligheten av grønnsaker var god i smørelunsjen, viste kartleggingen at bare 41 % av elevene på 3. til 4. trinn forsynte seg med grønnsaker. Det var også svært få som valgte fiskepålegg.

Powered by Labrador CMS