Skal bruke refusjonspenger på ekstra lærere

Halden kommune øker grunnbemanningen ved to-tre skoler til høsten.

Publisert Sist oppdatert

De siste tre årene har grunnskolene i Halden hatt økende sykefravær. Og ifølge kommunalavdeling undervisning og oppvekst har de de siste årene hatt en merinntekt på refusjon sykepenger. Disse midlene skal kommunen nå å bruke på et pilotprosjekt ved to eller tre skoler i skoleåret 2023/2024.

Skolene skal få ansette en eller to lærere utover det de har budsjetter med. Kostnadene til stillingene skal dekkes med sykerefusjoner og ved at skolene vil få lavere vikarkostnader.

– Det forventes at kostnadene til vikarer går ned tilsvarende som det skolen får tildelt, heter det i sakspapirene.

Der listes det også opp andre kriterier som at det skal ansettes pedagoger i hele stillinger, og at disse lærerne skal brukes til styrking på 1. -4. trinn dersom det ikke er sykefravær en dag.

Både rektorer og tillitsvalgte skal være positive til prosjektet og skoler som ønsker å delta har allerede meldt sin interesse.

Powered by Labrador CMS