Steffen Handal.

KS og UDF positive til å gi kommunene mer styring med barnehagesektoren

Regjeringen foreslår at kommunene skal få mer styring med barnehagesektoren, også de private driverne. – Det er helt rimelig at kommunene kan stille krav om for eksempel kompetanse og bemanning, sier Steffen Handal.

Publisert

Forslag til et nytt system for styring og finansiering av barnehagesektoren har lenge vært på trappene, men er stadig blitt utsatt fra regjeringshold. Denne uka kom endelig regjeringens forslag, som nå er lagt ut på høring.

Et av hovedgrepene regjeringen ønsker å ta, er å gi kommunene langt mer styring over hele barnehagesektoren, også de private. 

– Vi foreslår et godt balansert styringssystem som både tar hensyn til kommunenes behov for styring og de private barnehagenes behov for trygghet og forutsigbarhet, sier Nordtun.

Regjeringen ønsker blant annet å lovfeste at kommunene selv skal beregne og gi driftstilskudd, samt at kommunene kan stille krav ved tildeling av tilskudd. De vil også innføre etableringsgodkjenning for private barnehager.

KS liker det de ser

Det faller i god jord hos kommuneorganisasjonen KS.

– Det er viktig at kommunene, som har ansvaret for det samlede barnehagetilbudet, nå får bedre mulighet til å styre utviklingen av hele tilbudet og se private og kommunale barnehager i sammenheng. Det er derfor positivt at regjeringen foreslår å gi kommunene større mulighet for å dimensjonere tilbudet, beregne tilskudd og stille krav til bemanning også til de private barnehagene, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, i en pressemelding.

Hun mener det er positivt at kommunene skal kunne stille krav når det etableres nye barnehager, for eksempel om at det skal være ideelle aktører. 

– Dette gir kommunestyrene nye muligheter til å prioritere ut fra lokale ønsker og behov, sier Helgesen.

Hun peker også på forslaget om at kommunene kan vedta krav om pedagogisk bemanning og grunnbemanning som gjelder alle barnehager i kommunen. 

– Dette er to konkrete forslag som vil gi lokale folkevalgte gode muligheter for å sikre et godt og likeverdig tilbud, uavhengig av hvem som eier barnehagen, sier Helgesen.

PBL: – Mer byråkrati og konflikt

Private Barnehagers Landsforbund (PBL) er svært kritiske til forslaget.

– Et forslag om å gi kommunene makt til å bestemme nivåene for driftstilskudd, pensjonstilskudd og kapitaltilskudd vil føre til forskjellsbehandling av barn og barnehager. Det vil føre til at både barnehager og kommuner må bruke mer ressurser på byråkrati, og det vil føre til økt konfliktnivå lokalt, sa administrerende direktør i PBL, Jørn-Tommy Schjelderup i en pressemelding da forslaget ble offentliggjort.

PBL frykter at regjeringens forslag vil innebære en ensidig innstramming i økonomien til den private delen av barnehagesektoren. 

– Vi har vel alle erfart at kommunenes vilje til å bruke mer penger på barnehager enn de absolutt må, er svært begrenset, sier Schjelderup.

UDF:  – Vil skape debatt

Leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, mener det er bra at regjeringen ønsker å sikre demokratisk styring av barnehagesektoren. 

– Det er helt rimelig at kommunene, som folkevalgt organ, kan stille krav om for eksempel kompetanse, bemanning, arealutnyttelse, åpningstider og styrerressurs. Samtidig må private barnehager ha gode og stabile rammevilkår, sier han i en pressemelding.

Samtidig er han tydelig på at mer kommunal styring i seg selv ikke er noen garanti for god barnehagedrift.

– Men dette er demokratiets måte å gi velgerne myndighet over sektoren på. Det har manglet, og det er bra det kommer på plass, sier Handal.

Han sier regjeringens forslag er svært omfattende og vil kunne endre både hvilke styringsverktøy kommunene har, hvordan de private barnehagene blir finansiert, og hvilke krav det skal stilles til hvordan de private barnehagene bruker offentlige tilskudd. 

– Dette vil helt sikkert skape debatt. Men vi er glade for at regjeringen nå har kommet med sitt forslag og at de er tydelige på intensjonen om at alle barn skal ha et likeverdig barnehagetilbud, sier Handal.

Powered by Labrador CMS