Avgangselevar hadde ikkje hatt geografi på to år

Den svenske skoleinspeksjonen har funne store manglar ved den private skolen Thoren Framtid i Älmhult i Sverige.

Publisert

Skolen sjølv oppdaga den manglande geografiundervisninga da elevane skulle ha nasjonale prøver i geografi, melder SVT. I staden for geografi og historie hadde skolen prioritert religion og samfunnskunnskap.

Elevane har stadfesta overfor inspeksjonen at dei ikkje har hatt geografi sidan hausten for to år sidan. Rektor konstaterer at sist desse elevane hadde fått karakterar i geografi var denne hausten. Skolen har hatt tre ulike rektorar skoleåret 2021/22.

Lærarane ved skolen har fortalt at ingen ser til at elevane får dei timane dei skal ha i dei ulike faga.

Skolen vil få bot på 500 000 svenske kroner om dei ikkje kan vise til tiltak for å rette opp forholda før 16.januar 2023.

Powered by Labrador CMS