Ina M. Enoksen.
Ina M. Enoksen.

UDF-ledere før kommunevalget:

– Samtlige politikere lovet å redusere antall lærerårsverk utført av ukvalifiserte. Det motsatte har skjedd.

Lokallagslederen i Ålesund mener politikerne løper fra ansvaret med stadige runder med nedbemanning i skolene. Men flere nye skolebygg bringer glede i hverdagen.

Publisert Sist oppdatert

Til høsten er det kommunevalg, og skole- og barnehage er ett av de store temaene for lokalpolitikerne. 

I denne sommerserien svarer ledere i flere av Utdanningsforbundets lokallag på fem spørsmål før kommunevalget.

Lokallagslederen i Tromsø liker dårlig den såkalte bemanningstilpasningen som foregår i Ålesund-skolene.

Ina M. Enoksen, leder i Utdanningsforbundet Ålesund

– Hvilken politisk sak bør lokalpolitikerne i din kommune være opptatt av for å sanke stemmer fra lærere i skoler og barnehager?

– Det må være å sikre elevene rett til lærerutdannede lærere, og økt bemanning i barnehagen. Før valget i 2019 hadde vi møter med alle politiske parti i Ålesund, og samtlige lovet å jobbe for å redusere antall lærerårsverk utført av ukvalifiserte. Det motsatte har skjedd. Andelen ukvalifiserte har dessverre økt.

Økte økonomiske rammer og realistiske budsjett til skolene og barnehagene er også en viktig sak for lærere. Det gjør noe med vilkårene for å kunne utføre jobben slik man ønsker. 

– Hvilket politisk forslag i din kommune har gjort deg mest forbanna de siste fire årene?

– Skolene har i mange år vært under sterkt økonomisk press, og får stadige kutt i budsjettene. Det medfører årlige runder med nedbemanning, eller bemanningstilpasning som det så fint heter. Resultatet er utrygge og uforutsigbare arbeidsforhold for våre medlemmer. Færre lærere betyr mindre mulighet for tilpassing. Undervisningen må organiseres på en måte som tar hensyn til kostnad og ikke til elevenes behov. Dessverre er det ofte spesialundervisningen det går ut over. Her løper politikerne fra ansvaret! 

– Hvilket politisk forslag har gjort deg mest glad?

– Ålesund kommune har, som de fleste andre kommuner, et enormt etterslep på vedlikehold av skolebygg, og mange skoler har sprengt kapasitet. Lokallaget har jobbet aktivt med politisk påvirkning for rehabilitering og nybygg av skoler i mange år. Da er det ekstra stas når vedtakene kommer og du ser at arbeidet faktisk starter.

Vedtak om bygging av to nye skoler, Hessa skole og Eidet skule har vært svært gledelig. Og innflytting i splitter ny ungdomsskole på Kolvikbakken og barneskole på Emblem. 

– Hvis du hadde fått lov til å bestemme ett politisk vedtak i din kommune – hva ville det vært?

– Styrke bemanningen i skoler og barnehager, slik at vi kan gi det aller beste pedagogiske tilbudet til barn og unge.

– Hvis du skulle startet et politisk parti, hva skulle slagordet vært?

– Det vet jeg ikke, men det ville handlet om satsing på skole og barnehage. 

Powered by Labrador CMS