Frp-nestleder Hans Andreas Limi.

Frp ber om at arbeidsministeren redegjør om Rikslønnsnemnda

Frp mener arbeidsminister Tonje Brenna (Ap) bør møte i Stortinget for å redegjøre for hvordan hun vil håndtere situasjonen etter at Unio uttrykte mistillit til den faste Rikslønnsnemnd

Publisert Sist oppdatert

Unio har bedt Stortinget oppnevne en egen nemnd når arbeidskonflikten organisasjonen står i, skal behandles.

LO, som også deltar i lønnsoppgjøret i staten, har en fast medlem i Rikslønnsnemnda. Dette har fått Unio til å kreve en nøytral nemnd som alle parter kan ha tillit til.

Akademikerne og Unio gikk ut i streik for å få beholde tariffavtalen Akademikerne inngikk i 2016 og som Unio sluttet seg til i 2022.

Unio-streiken ble avsluttet onsdag etter at regjeringen grep inn med tvungen lønnsnemnd. Rikslønnsnemnda får trolig først behandlet sakene til høsten.

– Det er svært alvorlig når et stort fagforbund som Unio uttrykker mistillit til Rikslønnsnemnda. Det er naturlig at statsråden redegjør for saken i Stortinget og forklarer om regjeringen vil opprette en midlertidig nemnd som alle parter i konflikten kan ha tillit til, sier Frp-nestleder Hans Andreas Limi.

Han mener regjeringen brukte tvungen lønnsnemnd for å rydde opp i kaoset de selv skapte i lønnsoppgjøret.

– Tonje Brenna og Arbeiderpartiet ga etter for press fra LO ved å frata Akademikerne og Unio muligheten til å inngå egne avtaler for sine medlemmer. Dette viser hvordan Arbeiderpartiet stadig er mer i lomma på LO, sier Limi.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS