Handal: – På høy tid at lærerne i skolen fikk noe ekstra

Årets lønnsoppgjør betyr et lønnstillegg på mellom 26 300 og 43 000 kroner. De med lengst utdanning og ansiennitet kommer ekstra godt ut.

Publisert

– Vi krevde reallønnsvekst, at oppgjøret skulle ligge over frontfaget og en prioritering av de med lengst utdanning og lang ansiennitet. Alle disse tre kravene har vi fått gjennomslag for, sier forhandlingsleder for Unio og leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal.

Det er udf.no som skriver dette på sine hjemmesider.

Lørdag kveld kom partene i KS-oppgjøret til enighet. Resultatet ble over frontfagsrammen og endte på 5,4 prosent. I kroner betyr det et lønnstillegg på mellom 26 300 og 43 000 kroner.

Måten pengene fordeles på, gir et relativt høyt tillegg til de med lavest lønn. Samtidig er det også satt av noe mer til de gruppene som kom dårligst ut av fjorårets oppgjør, nemlig de med lengst utdanning og ansiennitet.

Eksempelvis blir den nye garantilønna til en adjunkt med tillegg og 16 års ansiennitet 654 700 kroner. En lektor med samme ansiennitet er garantert 709 600 kroner.

Her er den nye lønnstabellen fra 1.mai

– Lærerne i skoleverket har kommet svært dårlig ut av siste års oppgjør, og har hatt om lag tre prosent mindre enn øvrige, kommunalt ansatte de siste fem årene. Dette oppgjøret retter ikke opp dette etterslepet, men det er et steg i riktig retning. Det er på høy tid at det gis noe ekstra til lærerne i skolen, påpeker Handal.

Powered by Labrador CMS