Unge Venstre-leder Sondre Hansmark

Unge Venstre krever at Trine Skei Grande sikrer karakterbasert inntak i hele landet

– Vi krever at Trine Skei Grande innfører fritt skolevalg i hele landet og tvinger fylkene til å gjennomføre det, sier Unge Venstres leder Sondre Hansmark til Dagbladet.

Publisert Sist oppdatert

Hansmark sier til Dagbladet at for Unge Venstre er "det ikke noe mål at politikerne lokalt skal bestemme hvordan dette skal gjøres".

– Det må være opp til elevene selv å velge hvor de helst vil gå på skole, uttaler Hansmark.

"Det er elever, ikke politikere som skal styre egen skolehverdag", la han til på twitter.

Der fikk han raskt svar fra Utdanningsforbundets leder, Steffen Handal:

– Elevene "styrer ikke sin egen skolehverdag" ved rent karakterbasert opptak. Mildt sagt upresist, skrev Handal.

Har ikke konkludert

I januar i år ble det klart at det var Venstres leder Trine Skei Grande som overtok kunnskapsministerstolen etter Jan Tore Sanner - og dermed arvet hans forslag om å innføre karakterbasert opptak til videregående skole i alle fylker. I dag er det slik at det er opp til fylkene selv å bestemme hvilken inntaksordning de vil ha.

Kritikken mot Høyres forslag har kommet fra mange hold - fra politisk opposisjon, og fra NHO, LO, lærerorganisasjonene og elevorganisasjonen.

Fra Skei Grandes hjemfylke, Trøndelag, kom fylkesleder i Utdanningsforbundet Geir Røsvoll med følgende oppfordring til statsråden:«Det er ingen skam å snu».

Men foreløpig har altså ikke kunnskapsministeren konkludert.

– Da jeg var skolebyråd i Oslo, var jeg for «fritt skolevalg». For meg er det et viktig prinsipp at elever skal få størst mulig valgfrihet. Dersom en elev vil begynne på en annen skole enn nærskolen, må de få mulighet til det, sa Skei Grande i et intervju med Utdanningsnytt i januar. Men la til:

– Jeg er mer bekymret for at fritt skolevalg andre steder i landet kan føre til at noen elever får lang reisevei eller må flytte på hybel.

Oslo-rapport i mars

Da Sanner lanserte sitt forslag hadde skolebyråd i Oslo, Inga Marte Thorkildsen (SV) satt ned et utvalg som skal se på inntaksordninger for videregående skoler i Oslo. Utvalget har fått i oppdrag å vurdere både karakterbasert inntak og stykkprisfinansiering.

Ifølge tall fra 2018 kom 63 prosent av elevene i Oslo inn på sitt førstevalg av videregående skole og program i 2018. Rundt 18 prosent hadde gode nok karakterer fra ungdomsskolen til fritt å kunne velge skole.

Det er forventet at utvalget til Thorkildsen skal legge frem sin rapport i neste uke.

Powered by Labrador CMS