Stortingsrepresentant Hans-Fredrik Grøvan sier regjeringen ikke har konkludert.
Stortingsrepresentant Hans-Fredrik Grøvan sier regjeringen ikke har konkludert.

Krf presses i saken om ny inntaksordning

Etter at Fremskrittspartiet gikk ut av regjering, ser opposisjonen en mulighet til å danne nye flertallskonstellasjoner. Torsdag tok Torstein Tvedt Solberg (Ap) opp karakterbasert inntak.

Publisert Sist oppdatert

Ifølge stortingsrepresentant Hans-Fredrik Grøvan fra Kristelig Folkeparti har regjeringen ikke landet i saken om inntaksmodell til de videregående skolen. Grøvan lovte i Stortinget torsdag at det skal tas hensyn til høringsinnspillene.

Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg utfordret Grøvan på om partiet nå vil gå for et forslag som er mer i tråd med Krfs primærstandpunkt. Til det svarte Grøvan:

– I Granavolden-plattformen har vi en formulering som sier at flest mulig elever skal få velge det tilbudet de ønsker på videregående skole. Samtidig skal vi ta hensyn til en desentralisert skolestruktur. Det er utgangspunktet for høringen som ble igangsatt høsten 2019. Nå har vi fått resultatene av den høringen, og innspillene må nå gjennomgås slik at vi får til en løsning som i størst mulig grad både ivaretar Granavoldens formuleringer, men der vi også lytter til innspillene fra høringen.

Han la til at det samtidig pågår en regionreform der en overfører mer ansvar for kompetanse fra stat til fylke.

– Det må også være et perspektiv når vi nå skal finne en endelig løsning på hvordan vi ser på inntaket til videregående skole.


Les mer om debatten rundt inntaksordninger i videregående HER

Må finne en løsning som forener

Tvedt Solberg svarte at han er glad for at Krf nå sier de vil lytte til innspillene fra høringsrunden.

– Høringsinnspillene har vært veldig entydig imot forslagene som har vært ute på høring. Hvis jeg har forstått Krf riktig, så er partiets primære standpunkt at fylkene skal kunne bestemme selv. Det er i alle fall det som er beskjeden fra Agder, hjemfylket til Grøvan, sa Tvedt Solberg og la til:

– Ser vi på de to modellene som har vært på høring, så vil ikke noen av de to modellene som regjeringen har foreslått, ivareta Krfs ønske om at fylkene skal få bestemme selv. Begge modeller vil påtvinge én modell for hele landet.

Tvedt Solberg ville vite om regjeringen er i gang med å jobbe fram en tredje modell som ivaretar fylkenes selvbestemmelse. Men det avviste Grøvan.

Ingen tredje modell

– Krf jobber ikke med en egen modell. Vi må finne en løsning som kan forene de tre regjeringspartiene med tanke på hvordan dette skal lanseres endelig. Vi er opptatt av å lytte til det som er kommet fram i høringen. For det er viktig at vi kan ta i bruk de skolebygningene og den fysiske infrastrukturen vi har, så vi ikke her legger opp til en modell som medfører at investeringer som har vært gjort vil være bortkastet, repliserte Grøvan og avsluttet med følgende løfte:

– Vi skal nå finne det punktet som gir den rette balansen og vi har ikke konkludert.

Siden regjeringen kun har foreslått å endre en forskrift til opplæringsloven og ikke selve loven, kan Kunnskapsdepartementet foreta forskriftsendringen uten at saken må opp i Stortinget.

Men Arbeiderpartiet har levert inn et forslag til Stortinget om at fylkene gis en lovfestet rett til selv å velge inntaksmodell. Det forslaget er nå til behandling i Utdannings- og forskningskomiteen.

Powered by Labrador CMS