Oslos skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV)

Oslo-byrådens oppfordring til Grande:
– Legg saken om karakterbasert opptak død!

Inga Marte Thorkildsen (SV) ber nyutnevnt kunnskapsminister Trine Skei Grande legge saken om karakterbasert opptak død.

Publisert

– I Oslo forventer vi at Trine Skei Grande tar hensyn til høringsinnspillene i saken om tvunget karakterbasert opptak, og legger saken død. Oslo Venstre har sagt det bra: «Lokaldemokratiet må ivaretas, og er derfor negativ til et påbud om en spesifikk inntaksordning for alle fylker.» Her må Venstre lytte til Venstre – og alle landets fylker motsetter seg Høyres tvang, sier Oslos skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) i en e-post til Utdanningsnytt.

I starten av desember kunne Utdanningsnytt fortelle at regjeringen hadde bestemt seg for å innføre fritt skolevalg, eller karakterbasert inntak, i videregående i alle landets fylker. Ifølge statssekretær Tom Erlend Skaug (H) vil de heller ikke avvente rapporten fra ekspertutvalget SVs skolebyråd Inga Marte Thorkildsen har satt ned.

Rapporten skulle egentlig foreligge i januar, men fristen er nå satt til 1. mars.

Fra tidligere er det kjent at både Venstre og Frp støtter regjeringen i deres inntakspolitikk. Også Krf har sagt til vil stemme med regjeringens forslag.

Men i Oslo Venstre mener de derimot at man ikke bør tvinge alle fylker inn i samme inntaksordning.

Advarer Grande

I midten av januar la to forskere ved OsloMet frem resultatet av sine simuleringer av fem ulike inntaksordninger. De fem modellene er; karakterbasert inntak, to modeller basert på loddtrekning, to modeller basert på kvotering av elever med lavest inntakspoeng, rangering av elevers førsteønske og en kombinasjon av loddtrekning og karakteropptak.

Simuleringene viser at med karakterbasert inntak får færrest elever innfridd sitt førsteønske. I tillegg skaper modellen sterkest segregering.

– Skei Grande risikerer å bli stående som statsråden som tvang alle fylker inn i en ordning som øker segregeringen og klasseskillene i de store byene, og som kan føre til skoledød i distriktene. Så stort alvor er det i denne saken, sier Inga Marte Thorkildsen og spør:

– Denne regjeringen har til og med en egen distriktsminister. Er det første signalet til fylkene å overkjøre lokaldemokratiet fullstendig? At lokalpolitikere skal fratas virkemidler for å styre et av de viktigste ansvarsområdene til fylkene, nemlig videregående opplæring? Nå har Grande mulighet til å sette sitt preg på norsk skolepolitikk, men det fordrer at hun er i stand til å gjøre selvstendige vurderingerP, sier Thorkildsen.

Powered by Labrador CMS