Selv om Høyre tviholder på «fritt skolevalg», er Inga Marte Thorkildsen fortsatt på jakt etter et bedre alternativ.

Byråd Inga Marte Thorkildsen (SV) nekter å la seg parkere av Høyre

To forskere ved OsloMet presenterte tirsdag fem simulerte inntaksmodeller til videregående skole i Oslo.
– Høyre er ikke interessert i å lytte og har avlivet seg selv som kunnskapsparti, kommenterer skolebyråden.

Publisert Sist oppdatert

Stor spenning har vært knyttet til simuleringene av fem ulike inntaksmodeller til de videregående skolene i Oslo basert på søkertallene fra 2018. Tirsdag ble resultatet av simuleringene presentert av to forskere ved OsloMet.

Samtidig fortsetter kunnskapsminister Jan Tore Sanner å argumentere for karakterbasert inntak i hele landet, senest i sitt tilsvar til en kritisk lederartikkel i Aftenposten 13. januar.

De to forskerne ved OsloMet har sammenlignet fem inntaksordninger basert på karakterer, loddtrekning, kvotering, rangering av elevers førsteønske og en kombinasjonsmodell.

– Høyre fortsetter å argumentere for «fritt skolevalg» i hele landet. Partiet vil ikke vurdere resultatene av simuleringene, lytte til høringsinnspill eller vente på vårt ekspertutvalg. Men vi kommer likevel til å fortsette vårt utredningsarbeid, sier Inga Marte Thorkildsen, byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo.

Noen anbefaling av inntaksmodell kommer forskerne bak simuleringene ikke med. Det har de heller ikke fått i oppdrag å gjøre. For simuleringene er bestilt av det kommunale ekspertutvalget som utreder ulike alternativer til såkalt «fritt skolevalg» i Oslo, og simuleringene skal inngå i utvalgets vurderinger.

Vil ikke la seg parkere av Høyre

Både Høyre i Oslo, og senere regjeringen, har villet stoppe Thorkildsens planer om å endre den politisk omstridte inntaksordningen til de videregående skolene i Oslo.

– Høyre i Oslo var imot at vi skulle sette ned et kommunalt ekspertutvalg. I august 2019 kom regjeringens høringsforslag om å innføre karakterbasert inntak i alle fylker. Regjeringens forslag er et nytt forsøk fra Høyre på å parkere byrådets utredningsarbeid. Men vi lar oss ikke parkere, fastslår Thorkildsen.

– Ekspertutvalgets leveringsfrist er nå skjøvet til etter 1. mars. Hva er grunnen til det?

– Søknadsfristen til videregående skoler er 1. mars. Vi ønsker ikke at forslagene til eventuelle nye inntaksordninger skal skape usikkerhet og forvirring blant de elevene som nå er i ferd med å velge program og skole. Derfor utsettes fristen, sier Thorkildsen.

Etter at ekspertutvalget har levert sine forslag, var planen å sende forslagene ut på høring. Deretter var målet at politikerne i Oslo skulle få mulighet til å vedta en eventuell ny inntaksmodell. Men nå kan Kunnskapsdepartementet sette en stopper for det.

Overrasket over resultater fra simuleringen

Men selv om Kunnskapsdepartementet kan endre inntaksordning gjennom en forskriftsendring, vil Thorkildsen la ekspertutvalget få arbeide videre. Selv er hun fortsatt på jakt etter et alternativ til karakterbasert inntak.

– Høyre kan ikke kneble debatten, så den kommer til å fortsette, sier hun.

– Hva fikk du ut av simuleringene gjort av Oslo Met?

– I likhet med mange andre ble jeg overrasket over at karakterbasert inntak er den modellen som fører til at færrest elever får oppfylt førsteønsket sitt. Det jeg ikke var overrasket over er at karakterbasert inntak bidrar mest til segregering. Alle modellene har fordeler og ulemper som må veies mot hverandre.

– Simuleringene viser at det er svært vanskelig å finne en inntaksordning som både ivaretar elevers mulighet til å velge fritt og samtidig motvirker segregering?

– Vi vet at det kommer til å bli krevende å finne en modell som balanserer alle de ulike hensynene. Det er jo hele bakgrunnen for at vi nedsatte det kommunale ekspertutvalget. Men det som provoserer meg er at Høyre ikke en gang er interessert i å gå inn i resultatet av simuleringene eller ta opp til vurdering hva forskere og ekspertutvalget kommer til å anbefale. Høyre har bestemt seg på forhånd. Dermed har de avlivet seg selv som kunnskapsparti, sier byråden.

Vil forsøke å finne et mer rettferdig system

Selv om det er vanskelig å finne en inntaksordning som alle elever oppfatter som rettferdig, så har Thorkildsen ikke gitt opp. Hun begrunner det med at internasjonale erfaringer og forskning har vist at såkalt «fritt skolevalg» har store svakheter.

– Vi skylder både elever og velgere å forsøke å finne et mer rettferdig system. I Oslo har vi store sosiale utfordringer og en sterk segregering i skolen.

Slik er det også i Sverige og mange andre land. Det ønsker byråden å lære av.

– Byrådets mål er å finne fram til en inntaksordning som ivaretar alle elever i Osloskolen, ikke bare de som lykkes i et konkurranseorientert og karakterbasert system. Dette handler om elevenes livskvalitet, om deres framtid, sier hun.

I tillegg til simuleringene fra Oslo Met ble også to andre inntaksordninger presentert og drøftet på NIFU-møtet tirsdag. Progresjonsbasert og algoritmebasert inntak er to modeller byråden mener ekspertutvalget bør se nærmere på.

– Utvalget har ikke konkludert, og det er nettopp derfor utvalgslederen har bedt om flere skriftlige innspill til sitt videre arbeid, sier byråden.

Må balansere ulike hensyn

– Kan det hende at dere lander på at karakterbasert inntak er mest rettferdig likevel?

– Det er selvsagt mulig at vi ikke klarer å finne fram til en mer rettferdig inntaksmodell nå. Det har vi vært klare på hele tiden. Men i motsetning til Høyre, har vi ikke bestemt oss før det nye beslutningsgrunnlaget foreligger. I tillegg har vi selvsagt fått med oss den massive motstanden i høringsrunden mot å tvinge alle fylker til å innføre samme inntaksmodell, slik regjeringen legger opp til, sier hun.

– Siden Kunnskapsdepartementet kan endre inntaksordningen gjennom en forskriftendring, betyr ikke det at dere nå lager en utredning som kan havne i skuffen?

– Kunnskapsdepartementet kan selvsagt endre forskriften. Men debatten vil fortsette. I dag kan fylkene velge inntaksmodell basert på lokale forhold. Det ønsker vi å fortsette med. Derfor protesteres det nå mot regjeringens forsøk på overkjøring. Organisasjonene til lærere, skoleledere og elever er imot. Ikke engang NHO støtter regjeringens forslag til nasjonal inntaksmodell, påpeker Thorkildsen.

– Arbeiderpartiet foreslo tirsdag å lovfeste fylkenes rett til å velge inntaksordning selv. Støtter SV det?

– SVs stortingsgruppe støtter forslaget. Både Arbeiderpartiet og SV håper nå på Krfs støtte til å stoppe forskriftsendringen. Jeg håper at Krf lytter til og legger vekt på de samstemte protestene fra høringsrunden, sier hun.

Powered by Labrador CMS