Hans Fredrik Grøvan (KrF) er positiv til at regjeringen utreder en ny modell for et friere skolevalg.

KrF: Positive til at regjeringen utreder ny modell for "fritt skolevalg"

Stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan fra Kristelig Folkeparti bidro til at regjeringens forslag om "fritt skolevalg" i alle fylker falt i Stortinget. Nå er han glad for at Utdanningsdirektoratet skal utrede ny modell.

Publisert Sist oppdatert

I Granavolden-plattformen har regjeringen, inkludert Kristelig Folkeparti, «forpliktet seg til å utrede ulike modeller for fritt skolevalg som sikrer elevenes rett til å velge skole og som ivaretar hensynet til desentralisert skolestruktur.»

Stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan (KrF) mener det gir ham forpliktelser.

– I fjor sendte regjeringen to modeller for fritt skolevalg på høring. Disse modellene møtte massiv motstand fra høringsinstansene, både på kommune- og fylkesnivå, og fra interesseorganisasjonene. Disse innspillene skal tas med når Utdanningsdirektoratet nå, sammen med KS og fylkeskommunene, skal lage en ny modell, sier Grøvan.

Han sier at Kristelig Folkeparti aldri har vært imot å gi elevene muligheter til et friere skolevalg, men at partiet har vært svært opptatt av å sikre at et slikt valg ikke skal gå på bekostning av en desentralisert skolestruktur.

– Vi legger til grunn at dette blir ivaretatt i nytt forslag til modell. Vi er derfor positive til at Kunnskapsdepartementet gir Utdanningsdirektoratet i oppdrag å utrede konsekvensene av et friere skolevalg med fokus på blant annet skolestruktur, kostnader til skyss, behov for elevhybler og skolestruktur, sier han.

Parkert i Storinget

Søndag ble det kjent at regjeringen går en ny runde for å innføre lik inntaksordning i videregående i alle landets fylker. En ny modell skal gi elevene et "friere" skolevalg, uttalte kunnskapsminister Guri Melby (V) i pressemeldingen.

Regjeringens to opprinnelige modeller for karakterbasert opptak møtte massiv motstand i høringsrunden i fjor høst. I april i år ble de parkert i Stortinget.

Men allerede da forespeilet Grøvan at det ville komme nye forslag på bordet.

– De samme to modellene for fritt skolevalg kommer neppe fram igjen. Til det er motstanden for sterk, sa Grøvan til Utdanningsnytt.

– Jeg ser for meg at Stortinget vedtar noen overordnede prinsipper for valg av inntaksmodell, der elevenes rett til å velge står sterkt, men der den retten balanseres opp mot å opprettholde en desentralisert skolestruktur, fylkenes behov for å dimensjonere og i tillegg næringslivets og samfunnets behov.

Les også: Oslos skolebyråd reagerer:– Hårreisende av regjeringen

– For tidlig

Også nå understreker han at det etter Kristelig Folkepartis oppfatning vil være viktig at en ny modell gir frihet til den enkelte fylkeskommune med tanke på inntakssystem som passer inn i eksisterende skolestruktur, samt ikke undergraver det økte ansvaret fylkene har fått for kompetanseutvikling i den nye regionreformen.

– Hva mener du om at for eksempel Vestfold og Telemark ikke lenger får benytte den inntaksmodellen de har forhandlet seg fram til lokalt?

– Nå må først en ny modell utredes og eventuelt sendes på høring før vi vet hvordan en endelig modell vil se ut og på den bakgrunn vurdere om modellene de ulike fylkene praktiserer er akseptable. Det gjelder også inntaksmodellen Vestfold og Telemark har valgt. Det er derfor for tidlig i dag konkludere på dette spørsmålet, sier Grøvan.

Powered by Labrador CMS