Stortingsrepresentant Hege Bae Nyholt i Rødt.

Vil endre barnehagenes pensjonsfinansiering: 
– Viktig for et seriøst og trygt arbeidsliv

Verken regjeringen, Rødt eller Frp er tilhengere av pensjonsfinansieringssystemet for private barnehager.

Publisert

I forbindelse med trontaledebatten etter åpningen av Stortinget fremmet Rødt et forslag om å endre private barnehagers pensjonsfinansiering. Forslaget ble nedstemt torsdag, men «alle» ser ut til å være enige om at dagens ordning ikke holder mål.

– Hele det politiske landskapet er enig i at dagens system ikke løser utfordringene i sektoren. Men det er nok noe uenighet i hvordan det skal løses, sier Hege Bae Nyholt til Utdanningsnytt.

Hun er leder for Utdannings- forskningskomitéen på Stortinget, og er Rødts utdanningspolitiske talsperson. Hun viser til at enkelte barnehager har store utgifter knyttet til pensjon, mens andre har lavere utgifter.

Det kan føre til ekstra profitt for de med lave utgifter, og utilstrekkelig finansiering for dem med høye, sier hun. 

Derfor mener Rødt at private barnehagers pensjonsutgifter skal dekkes krone for krone. Dette har også vært et krav fra Utdanningsforbundet.

– Dette er viktig for et seriøst og trygt arbeidsliv, og det er viktig for barnehagene. Pensjonen til de ansatte skal ikke knekke økonomien til en liten, privat barnehage, sier Nyholt. 

– Koster hva det koster

Hun mener departementet må vurdere hvordan et slikt forslag eventuelt skal implementeres i praksis. 

– Har dere regnet på hvor mye dette vil koste?

– Det har vi ikke spurt om. Men det er helt opplagt fordyrende med en sjablongmessig finansiering som gjør at enkelte barnehager får mer enn de trenger, sier hun og utdyper:

– Så er det også slik at pensjon koster hva det koster. Det er en del av samfunnskontrakten. Da bør vi finansiere den så presist som mulig, slik at vi hverken over- eller underfinansierer.

Frp også kritiske

Under onsdagens trontaledebatt viste Roy Steffensen til at flere private barnehager ikke får dekket sine pensjonsutgifter. Det skjer etter at regjeringen kuttet pensjonstilskuddet til private barnehager fra 13 til 10 prosent av lønnsutgiftene. 

– Vil statsråden ta en fot i bakken evaluere konsekvensene så langt og være med på øke tilskuddene til de som ikke får dekket sine faktiske pensjonsutgifter? spurte Steffensen fra Stortingets talerstol.

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) viste til at tilskuddssystemet for private barnehager ble laget i en tid da sektoren så annerledes ut.

– Derfor er jeg og representanten Steffensen enig om én ting: Nemlig at dagens system er ikke godt nok for den private barnehagesektoren vi har i dag, sa Brenna.

Hun viste til at det en del barnehager tidligere fikk for mye betalt gjennom det gamle pensjonstilskuddet. Statsråden viste til at det er behov for å se på pensjonssystemet på en helhetlig måte, slik at det kan lages et nytt system som treffer bedre enn dagens. 

Pensjonsfinansieringen av private barnehager er én av tingene Kunnskapsdepartementet kikker på, i forbindelse med en bred gjennomgang av dagens regelverk i sektoren.

– Vi vil ha et system hvor barna er i sentrum og hvor offentlige tilskudd og foreldrebetaling går til mangfold og kvalitetsutvikling over tid. Hvordan private barnehager kan kompenseres for pensjonsutgifter inngår i det pågående arbeidet. Vi kan imidlertid ikke uttale oss nærmere om disse vurderingene før forslaget er sendt på offentlig høring. Dette skal skje i løpet av høsten, skriver kunnskapsminister Brenna til Utdanningsnytt.

 

Powered by Labrador CMS