student
forelesning
universitet

Foreldrenes utdanning påvirker barna når de skal velge studier

Sammenhengen er sterkest innen teknikk, ingeniørvitenskap, medisin og økonomi.

Publisert

En fersk rapport av Adam Altmejd fra det svenske forskningsinstituttet IFAU, ser på sammenhengen mellom foreldres og barns utdanningsvalg. Valget av utdanning har en tendens til å gå i arv, spesielt innen teknikk, ingeniørvitenskap, medisin og økonomi.

– Vi vet at barn ofte velger samme yrke eller studerer samme fag som foreldrene sine. Men forårsaker foreldrenes valg barnas valg, eller påvirker andre faktorer både barn og foreldre? For å studere den direkte effekten av foreldrenes valg sammenlignes barn hvis foreldre har blitt tatt opp på den høyere utdanningen de søkte, med barn hvis foreldre søkte utdanningen, men ikke ble tatt opp, og i stedet studerte noe annet, sier han ifølge ifau.se.

Resultatene er tydelige. Når en forelder har tatt en bestemt høyere utdanning, øker barnets sannsynlighet for å ta en eksamen innen samme felt med i gjennomsnitt 50 prosent. Sammenhengen er sterkest innen teknikk, ingeniørvitenskap, medisin og økonomi.

Barn velger oftere det samme studiet som foreldrene hvis foreldrene har studert der konkurransen om plassene er stor, og utdannelsene fører til yrker der man kan forvente å tjene godt. Gutter har en høyere sannsynlighet for å følge farenes utdanningsvalg, mens jenter oftere følger mødrenes.

– Foreldrene fungerer som forbilder, og å velge utdanning i deres fotspor blir lett tilgjengelig for barna. Det er viktig å tenke på foreldrenes store rolle når vi diskuterer sosial mobilitet og muligheten for at barn oppnår en annen økonomisk status enn foreldrene sine, sier han.

Om undersøkelsen:

  • Rapporten studerer alle søknader til svenske høyskoler og universiteter fra 1977–1992. 
  • For å finne årsakssammenhengen sammenlignes søkere til universitetsprogrammer som tilfeldigvis befinner seg rett over eller under en opptaksgrense for det programmet de har søkt. 
  • Dataene kommer fra Statistiska centralbyrån samt Universitets- och högskolerådet og dets forgjengere.

 

 

 

 

 

Powered by Labrador CMS