UDF-leder Steffen Handal reagerer på FHIs uttalelser i forbindelse med høringen om mer bruk av hjemmeskole.

God skole handler om mer enn smittevern

Debatt: Folkehelseinstituttet tråkker utenfor sitt kompetanseområde.

Publisert

Guri Melby har ønsket å gi skolene større fleksibilitet i vurderingen av hjemmeskole for elever over 12 år. Utdanningsforbundet har støttet dette fordi vi ser at forslaget svarer på et behov i skolene. FHI mener imidlertid at dette er et uheldig forslag fordi det ikke er begrunnet i smittevernfaglige råd.

Utdanningsforbundet har under hele pandemien gjort det klart at vi ikke er smittevernseksperter. Vi lytter til helsemyndighetenes smittevernråd. Nå opplever vi at helsemyndighetene tar en rolle som eksperter på god opplæring for elever, og på godt arbeidsmiljø for ansatte i skolene. Her tråkker de utenfor sitt kompetanseområde.

Melbys forslag åpner for at det kan ligge flere vurderinger til grunn for bruk av hjemmeskole enn det smittevernfaglige. Vurderingen av hva som er best mulig opplæring for elever, og hva som er et forsvarlig arbeidsmiljø for ansatte, må også ligge til grunn for vurderingen av hva slags undervisningsform som velges.

Les også: Oslos skolebyråd advarer mot mer bruk av fjernundervisning

Best mulig opplæring

Skole er i de aller fleste tilfeller best på skolen, men dette gjelder under normale omstendigheter og med tilgang til nok lærere. Ingenting kan trumfe det gode samspillet mellom elever og deres lærere.

Men når lærerne i stor grad er ufaglærte vikarer, eller det er umulig å skaffe vikarer på grunn av karantenetiltak og sykefravær – da er ikke dette lenger en sannhet. Da må man kunne vurdere andre løsninger. Og denne vurderingen må gjøres av skolens ledelse, i nært samspill med lærere, foreldre og elever.

Et forsvarlig arbeidsmiljø

Lærerne skal drive skole under uvanlige omstendigheter i enda mange måneder. Vi ser at noen skoler i dag er på felgen, og vi frykter en ond sirkel som gjør at sykefraværet eskalerer enda mer. Det er skolens ledelse og lærernes tillitsvalgte, som i fellesskap kan analysere hvilke konsekvenser man kan se for seg ved ulike måter å drive skolen, ikke FHI.

Fleksibiliteten skal sikre flere vurderinger

Vi mener at Guri Melbys høringsforslag er bra fordi det sikrer en bredere vurdering av hva som er best for elevenes opplæringstilbud.

Kanskje kan det tydeliggjøres noe bedre hva som skal ligge til grunn for vurderingen om man i noen grad skal benytte seg av hjemmeskole, men samtidig er vi opptatt av at vi skal ha tillit til at de som har ansvaret på den enkelte skole, gjør kloke vurderinger.

Forslaget gir nettopp en stemme til de viktigste aktørene: Elevene, lærerne og skolens faglige ledelse. Ingen av disse gruppene ønsker å stenge skolen – men i noen tilfeller vil hjemmeundervisning likevel kunne være det beste alternativet.

Powered by Labrador CMS