Alle ungdomsskoleelever i Oslo skal etter hvert få tilbud om gratis frukt. Ill. foto: Erik M. Sundt

Gratis skolefrukt har ingen effekt på skoleprestasjoner, viser FHI-studie

Fra 2007 til 2014 fikk barne- og ungdomsskoleelever tilbud om gratis frukt, som skulle føre til bedre læring. Tendensen var nesten det motsatte, ifølge FHI.

Publisert

Motivasjonen med gratis skolefrukt var at et sunt kosthold skulle føre til bedre læring. Men da forskere ved Folkehelseinstituttet utførte undersøkelser på skoleprestasjoner, kunne de ikke bekrefte at elever som fikk gratis frukt, presterte bedre.

I flere analyser var tendensen heller at elevene ved skoler som tilbød gratis frukt, hadde en dårligere utvikling i perioden.

Forskerne undersøkte utviklingen blant 5.-klassinger som fikk tilbud om gratis frukt, opp mot elever som ikke fikk det. Skoleprestasjoner ble målt ved ferdigheter innen matte, engelsk og lesing i nasjonale prøver.

Funnene viser at skoleprestasjoner i stor grad utviklet seg likt både for de med tilbud om gratis frukt, og de uten, men med en tendens til litt økende forskjeller etter hvor mange år elevene hadde fått gratis frukt.

Disse forskjellene gikk i motsatt retning av hva forskerne hadde trodd, og gjaldt både gutter med lav sosioøkonomisk status og de øvrige elevene.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS