Riksmekler Mats Ruland, flankert av leder i Fellesforbundet Jørn Eggum t.v. og direktør i Norsk Industri, Stein Lier Hansen.

Resultatet etter meklingen i frontfaget er klart.
– Stang inn, uttaler Fellesforbundet.

Fellesforbundet og Parat har kommet til enighet med Norsk Industri.

Publisert Sist oppdatert

Dermed blir det ingen streik for de rundt 28.000 industriansatte som kunne ha blitt tatt ut

– Vi har stått på for at vanlige arbeidsfolk skal sikres økt kjøpekraft. Nå får vi en lønnsramme som gir høyere lønnsvekst enn det som er forventet prisvekst. Det er en viktig seier for norske lønnsmottakere, sier Leder i Fellesforbundet Jørn Eggum

Partene i frontfagsoppgjøret møtte pressen etter å ha meklet i nesten et døgn på overtid. Riksmekleren la fram en skisse til løsning som partene aksepterte.

– 3,7 prosent

Resultatet fra oppgjøret gir en lønnsøkning på 3,7 prosent.

Det inkluderer et generelt tillegg på 4 kroner, økning av overenskomstens satser og i tillegg får alle arbeidstakere innen tekstilbransjen et eget tillegg på 2 kroner.

– Det er ikke noe billig oppgjør, men summa summarum er vi fornøyd, sier leder i Norsk Industri Stein Lier Hansen.

Tidligere har Norsk Industri sagt at deres smertegrense går ved en lønnsøkning på 3,5 prosent. Den grensa er passert med 0,2 prosent.

– Jeg skulle gjerne vært noen tiendedeler under, men den gode nyheten er at en vesentlig del av rammen er glidning, altså den delen av lønnsoppgjøret som skjer lokalt og det gir muligheter for medlemmene våre, sier Hansen.

Styrker kjøpekraften

Utfallet av oppgjøret i frontfaget har mye å si for lønnsoppgjøret også i andre bransjer. Tanken med frontfagsmodellen er at konkurranseutsatt industri forhandler først og setter rammene for de andre oppgjørene.

– Nå har vi levert et oppgjør som står seg godt i usikre tider. Vi sikrer bedriftenes konkurranseevne og velferdsstatens utvikling, samtidig som vi styrker kjøpekraften, sier Eggum videre.

Han tror avtalen vil bli godt mottatt av forbundets medlemmer, og at dette oppgjøret vil lette jobben for mange i lokale forhandlinger.

På spørsmål fra NTB om hvilket punkter Fellesforbundet ikke har fått gjennomslag for, svarer Eggum at ingen krav har blitt avvist, selv om ordlyden er endret.

– Vi har brukt lang tid på de fleste av kravene, men jeg vil si at dette er stang inn, sier han.

Unngår streik

I alt var det varslet at 27.600 medlemmer i Fellesforbundet og 1000 medlemmer i Parat kunne ha blitt tatt ut i streik, noe som blant annet ville ha rammet industribedrifter på Vestlandet hardt.

Like etter midnatt bekrefter Parat at også de har kommet til enighet i lønnsoppgjøret.

Lønnsforhandlingene i industrien startet 9. mars. Mens arbeidstakerorganisasjonene har krevd økt kjøpekraft og har vist til stadig stigende priser, har Norsk Industri advart mot en lønnsøkning som vil gå ut over konkurransekraften.

Samtidig har Ukraina-krigen og sanksjonene mot Russland ført til prisøkninger og uforutsigbarhet. Teknisk beregningsutvalg, som legger fram nøkkeltall i forkant av lønnsoppgjørene, oppjusterte like før forhandlingene den ventede prisveksten til 3,3 prosent.

NHO sier i en epost til NTB at det fortsatt er tøffe tak i deler av norsk næringsliv etter to år med pandemi, usikkerhet og kostnadsøkninger.

– Dette oppgjøret ble i dyreste laget, men vurderingen var at en storstreik ville kostet oss mer, sier NHOs administrerende direktør Ole Erik Almlid.

Mats Ruland, flankert av leder i Fellesforbundet Jørn Eggum t.v. og direktør i Norsk Industri Stein Lier Hansen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Powered by Labrador CMS