Thea Tuset, leder for Organisasjonen for norske fagskolestudenter (ONF)

Fagskolestudentene får ikke nasjonalt studentombud

Med tre millioner kroner kunne regjeringen bidratt til å sikre rettssikkerheten til fagskolestudentene.

Publisert

Thea Tuset, leder for Organisasjonen for norske fagskolestudenter (ONF), er skuffet over regjeringens forslag til statsbudsjett. 

– En av ti fagskolestudenter har ikke tilgang til noen ombudsordning. Lokale varianter av ordninger har ført til at den enkelte fagskole mangler nødvendig juridisk kompetanse. Habiliteten er heller ikke sikret, uttaler studentleder Thea Tuset.

Hun hevder regjeringen enkelt kunne ordnet opp i situasjonen ved å bevilge tre millioner over statsbudsjettet til opprettelsen av et nasjonalt studentombud.

Thea Tuset viser blant annet til at klagenemda for fagskolestudenter har påpekt at deres erfaring med behandling av klagesakene viser at enkelte fagskoler har utfordringer med å forstå saksbehandlingsreglene, veiledningsplikten overfor studentene og deres rett til kontradiksjon overfor fagskolene.

Tuset mener dessuten at regjeringen nok en gang svikter løftet sitt om flere studieplasser ved fagskolene.

– Vi vet at det ropes etter mange flere fagskoleplasser og mer kompetanse innen våre fagfelt. Regjeringen lovet 5000 plasser på fem år, men de tre siste årene har det bare kommet 1000 plasser. Det er elendig oppfølging av egne løfter og av samfunnets behov, uttaler Thea Tuset.

Organisasjonen for norske fagskolestudenter (ONF) ble stiftet ti 2012 for å fremme fagskolestudentenes interesser. Organisasjonen har 24 700 studentmedlemmer, noe som tilsvarer over 90 prosent av alle landets fagskolestudenter, spredt på 33 medlemslag.

Sandra Borch skryter av satsingen

Regjeringen på sin side skryter av at den foreslår å bevilge 23 millioner kroner til 500 nye studieplasser i budsjettet for 2024. Midlene skal prioriteres til tekniske fag, helse- og velferdsfag, og områder som er særlig viktige for det grønne skiftet.

Regjeringen foreslår også å bevilge 22 millioner i driftsmidler og 10 millioner i utviklingsmidler. I tillegg foreslår regjeringen å kutte 10 millioner til program for maritim kompetanse. De midlene foreslås overført til fagskolene i stedet.

– Regjeringen har høye ambisjoner for høyere yrkesfaglig utdanning og gir nå enda flere tilbud om livslang læring tilpasset arbeidslivets behov. Fagskolekandidatene er attraktive kandidater som får kompetanse og kunnskap som samfunnet har behov for, uttaler forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch (Sp), i en pressemelding.

Powered by Labrador CMS