- Statsråden Guri Melby blir bedt om å starte med blanke ark i arbeidet med nye prøver i skolen.

Melby vil heller ha dialog enn å sette ned et vurderingsutvalg

Guri Melby (V) vil ikke gjennomgå Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem. I stedet vil hun ha dialog med partene i utdanningssektoren.

Publisert Sist oppdatert

– Vil statsråden sette ned et vuderingsutvalg uten føringer? Spørsmålet ble stilt av Marit Knutsdatter Strand (Sp) i Stortinget sist uke.
Slik ble det besvart av Guri Melby (V): – Jeg vil lage en strategi i dialog med partene.

Den politiske debatten om nytt Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem fortsetter i Stortinget. Bakgrunnen for at Marit Knutsdatter Strand leverte inn et skriftlig spørsmål til Guri Melby, var at Stortinget i 2018 ba regjeringen sette ned et utvalg for å gjennomgå Nasjonal kvalitetsvurderingssystem.

Et slikt utvalg ble aldri nedsatt. I stedet har Utdanningsdirektoratet, på oppdrag fra Melby, begynt arbeidet med å utvikle nye styrings- og progresjonsprøver.

Marit Knutsdatter Strand, og resten av opposisjonen på Stortinget, har bedt Melby nullstille den rotete prosessen med å gjennomgå Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem. Men statsråden skriver at hun heller vil ha dialog med partene i utdanningssektoren.

Thom Jambak, medlem i sentralstyret i Utdanningsforbundet er helt på linje med Knutsdatter Strand. Han er positiv til dialog, men ber Melby starte med blanke ark.

Knutsdatter Strand leverte inn følgende skriftlige spørsmål til Guri Melby: «Vil statsråden åpne for et nytt utvalg med bred involvering, uten definerte føringer, for bedring av Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem?»

Lover dialog med partene

Noe av det som har skapt debatt, er overleveringen av en rapport fra Utdanningsdirektoratet til Guri Melby 9. april. Her legges det sterke føringer for hvordan et nytt kvalitetsvurderingssystem skal utformes. Det står blant annet at legges opp til å innføre nye styrings- og progresjonsprøver fra 2. trinn.

Les: Fagfornyelsen får tommel opp fra rektorer

I sitt skriftlige svar gir Melby ikke noe løfte om å sette ned et utvalg med bred representasjon fra skolesektoren. Hun lover å lage en strategi i dialog med partene.

I svaret heter det: «Jeg mener vi må skape bred oppslutning og forankring om arbeidet med kvalitetsutvikling i skolen. Etter modell fra arbeidet med fagfornyelsen vil jeg derfor i dialog med partene lage en strategi for gjennomgangen. Den skal blant annet synliggjøre de ulike prosessene i arbeidet og tydeliggjøre hvordan vi vil involvere bredt i arbeidet framover.»

Viser til referansegruppen

Statsråden hevder i svaret at regjeringen følger opp anmodningsvedtaket fra Stortinget om å nedsette et utvalg, fordi det er nedsatt en referansegruppe for fagfornyelsen.

«Referansegruppen med partene har blitt videreført og har en viktig rolle i den løpende evalueringen av fagfornyelsen. Referansegruppen ledes av meg som kunnskapsminister, og består av representanter for Utdanningsforbundet, KS, Elevorganisasjonen, Skolelederforbundet, Norsk lektorlag, Skolenes landsforbund og Sametinget. Gjennomgangen skal gjøres i lys av fagfornyelsen, og jeg mener det er naturlig at referansegruppen, som var involvert i den prosessen og som kjenner fagfornyelsen godt, også har en sentral rolle i gjennomgangen av kvalitetsvurderingssystemet.»

I sin begrunnelse for å gi Utdanningsdirektoratet i oppdrag å forberede flere rapporter med faglige vurderinger og anbefalinger for arbeidet med nytt kvalitetsvurderingssystem, skriver Melby at hun er opptatt av å ha et godt kunnskapsgrunnlag. Rapportene skal, ifølge statsråden, være utgangspunktet for videre drøftelser og dialog med partene.

Melby mener det haster med å få på plass nye verktøy og prøver til bruk for lærerne, siden de nye læreplanene i fagfornyelsen allerede er i bruk. Samtidig sier hun at gjennomgangen av kvalitetsvurderingssystemet vil pågå over flere år.

- Må starte med blanke ark

Marit Knutsdatter Strand er glad for at Melby ønsker dialog med partene, men hun er skuffet over at statsråden fortsatt ikke svarer på oppdraget hun fikk av Stortinget, som var å sette ned et utvalg der skolesektoren er representert.

– Det er fint at Melby lover å lage en strategi i dialog med partene. Men samtidig viser hun til at rapportene Utdanningsdirektoratet har utarbeidet, er kunnskapsgrunnlaget det skal arbeides videre med.

– Synes du at du fikk svar på spørsmålet du stilte?

– Jeg spurte om statsråden vil sette ned et utvalg uten definerte føringer. Det fikk jeg ikke noe konkret svar på, sier Knutsdatter Strand.

Hun får følge av Thom Jambak, sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet:

– Det at Melby skriver i sitt svar til Knutsdatter Strand at hun vil lage en strategi i dialog med partene er kanskje en liten seier. Men Melby forklarer ikke hvorfor hun har latt være å imøtekomme Stortingets anmodning om å sette ned et utvalg. I stedet har hun begynt prosessen på egenhånd.

Samtidi mener Jambak det lover godt at Melby lover å involvere partene framover.

– Hva betyr det å involvere partene?

– Det betyr at kunnskapsministeren må begynne med blanke ark, altså uten de føringene som ligger i Utdanningsdirektoratets siste rapport. Vi er klare til å bidra til å få på plass et nytt kvalitetsvurderingssystem i skolen, men da må vi få en reell mulighet til å være med på å drøfte beslutninger før de er tatt. Fra Utdanningsforbundet side har vi hele tiden gitt klar tilbakemelding på at det ikke holder med en referansegruppe, dersom hensikten er å involvere partene, sier han.

Powered by Labrador CMS