Barnehageeiere saksøker staten for forskjellsbehandling

Tre av Norges største private barnehageaktører saksøker staten for det de mener er ulovlig forskjellsbehandling.

Det er Espira, FUS og Norlandia som går til sak mot staten, opplyser de i en pressemelding.

De mener at barn i private barnehager ikke likebehandles med barn i kommunale barnehager, slik loven krever. Selskapene saksøker staten, samt Oslo, Bergen, Malvik og Drammen kommune. De ber om at tilskuddene for private barnehager for årene 2020-2022, samt forskriften som regulerer det, erklæres ugyldig.

– Foreldre bør kunne stole på at kommunene likebehandler alle barnehager gjennom likeverdige tilskudd per barn uavhengig av om barnehagen er kommunal eller privat. Vi ser nå fram til rettens objektive vurdering av om loven oppfylles, sier Kristin Voldsnes, direktør i Norlandia Barnehagene.

Aktørene skriver i pressemeldingen at de private aldri har fått krone for krone det samme tilskuddet som kommunale barnehager. Tilskuddene er ytterligere svekket de siste årene, noe som er i strid med barnehageloven, mener de.

– Barn kommer fra familier med ulike forutsetninger. Dette fødselslotteriet kan utjevnes i gode barnehager. Derfor må ha alle barnehager ha like forutsetninger for å kunne gi barna et best mulig tilbud hver eneste dag, og særlig kunne styrke og følge opp de barna som trenger det aller mest. Det kan ikke være slik at barn som går i private barnehager skal få lavere tilskudd enn andre barn, sier Voldsnes.

Powered by Labrador CMS