Ungdomsskole
Korridor
Klasserom
Elev
åttende klasse
Niende klasse
tiende klasse
trapp

Elevundersøkelsen:

Økning blant elever som oppgir at de blir mobbet

Elevundersøkelsen for 2023 viser en klar økning blant elever i grunnskolen som opplever mobbing. Det er det andre året på rad at mobbetallene øker.

Publisert

– De aller fleste barn og unge trives godt på skolen. Det er likevel svært bekymringsfullt at så mange forteller om mobbing. Dessverre er dette en utvikling i samme retning som i fjor. Derfor er vi allerede i gang med tiltak som skal få ned mobbetallene, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) i en pressemelding.

Etter flere år med relativt stabile tall har de siste to årene vist en markant økning i andelen elever som opplever mobbing. Utdanningsdirektoratets årlige elevundersøkelse gjennomføres fra 5. trinn til siste året på videregående skole.

2023-tallene viser at økningen skjer på alle trinn i grunnskolen. 13 prosent av elevene på 7. trinn oppgir at de har vært utsatt for mobbing, mens på 10. trinn er andelen 11 prosent.

Også andelen som opplever mobbing fra voksne, har hatt en klar økning de siste to årene. Elevundersøkelsen viser at 4,9 prosent av elevene på 10. trinn oppgir å ha blitt mobbet av en voksen på skolen, noe som er en økning på 1,9 prosentpoeng fra i fjor.

Resultatene fra undersøkelsen på videregående skole publiseres neste uke

(©NTB)

Powered by Labrador CMS