Elever ved barneskolene i Namsos mener foreldre må være bedre forbilder for å unngå mobbing. Bildet er av Vestbyen skole.

Elever i Namsos ber foreldrene skjerpe seg og ikke snakke stygt om folk

Elever på sjuende trinn i Namsos-skolene ber foreldrene skjerpe seg og tenke på hvordan de snakker om andre mennesker når barna hører på.

Publisert

Det skriver Namdalsavisa.

– Det er enklere å bli mobber når foreldre snakker stygt om andre. Da tenker jo du med én gang at du kan gå rundt og si det samme i skoletida, sier Adrian Storøy. Han er sjuendeklassing og går på klassetrinnet der flest elever i Elevundersøkelsen svarer at de blir mobbet.

Andelen som sier de har blitt utsatt for mobbing, har gått opp fra 9,2 til 15,6 prosent fra forrige skoleår til inneværende skoleår.

Avisa har invitert sju sjuendeklassinger for å snakke om mobbing. De sju elevene sitter i elevrådet fra tre skoler i Namsos. Tilbakemeldingen fra elevene er at foreldrene må sette et godt eksempel og snakke mer om mobbing.

Elevene går på en mobilfri skole, men forteller at det er nettmobbing utenom skoletiden det er mest av og som er et problem.

– Elever bruker mobilen til å sende meldinger, taleopptak og Snap-er, der det er lett å si eller skrive noe ufint om andre, sier en av elevene.

John Olav Ågotnes, avdelingsleder på mellomtrinnet på Vestbyen skole forteller til avisa at de snakker med elevene om hvordan del tenker det skal være.

– Vi har det oppe som tema på alle foreldremøter, der vi formidler en del forventninger. Men vi kan ikke gå og kontrollere hva som skjer etter skoletid, sier han.

En av elevene ber lærere følge litt bedre med i friminuttene, passe på at alle har noen å være sammen med, at ingen går imot noen, og kanskje tar en runde i klassene ei time for å bare snakke om det.

– Og spørre om noen har det dårlig, om det er noen som trenger å snakke, om det er noen som har sett noe, sier Mali Bromseth Lindseth fra 7B ved Vestbyen skole.Powered by Labrador CMS