Kristin Schultz, leder i Elevorganisasjonen.

Elevorganisasjonen:
– Vi er sjokkert over regjeringens omkamp

– Vi visste at regjeringen ønsket å innføre nasjonalt fritt skolevalg, men håpet de ville snu etter motstanden i høringen. Vi er sjokkerte over at de nå velger å gå videre på dette, sier leder i Elevorganisasjonen, Kristin Schultz.

Publisert Sist oppdatert

Leder i Elevorganisasjonen Kristin Schultz sier at Elevorganisasjonen ikke ante at regjeringens forslag om karakterbasert inntak i hele landet nå er tatt opp av skuffen igjen. Søndag kveld gikk det ut en pressemelding fra kunnskapsdepartementet om at Utdanningsdirektoratet skal utarbeide en ny modell for "et friere skolevalg". Den nye modellen kan tidligst iverksettes høsten 2022.

– Vi ble ikke kontaktet eller informert om den pressemeldingen Kunnskapsdepartementet sendte ut søndag. Vi er sjokkert over at regjeringen på nytt planlegger å innføre karakterbasert inntak i hele landet når de fikk et så klart nei fra oss, og alle de andre organisasjonene som deltok i høringen i februar, sier Schultz.

Les også: Opposisjonen vil stanse fritt skolevalg

– Lytter ikke til innspill

I fjor høst sendte regjeringen to modeller for karakterbasert inntak i alle landets fylker ut på høring. I februar i år arrangerte de en høring på Stortingtet for ti inviterte organisasjoner, deriblant NHO, Utdanningsforbundet, LO og Elevorganisasjonen.

I høringen sa Elevorganisasjonen klart nei til regjeringens to foreslåtte modeller for hele landet. I likhet med de andre organisasjonen som var tilstede mener de at inntaksordning må bestemmes lokalt.

Les også: NHO står på sitt: Fylkene må få bestemme inntaksordning

Bekymringen de hadde for et halvt år siden, for at skolene skal bli mer segregerte i byene, lange reiseveier og nedlegging av skoletilbud i distriktene, er like sterk nå.

Vi mener dette er overkjøring og at det ikke handler om å lytte til innspill, slik regjeringen selv hevder at de gjør, sier Schultz.

– Venstre og Høyre sier at de ønsker fritt skolevalg over hele landet fordi de lytter til elevene. Hva sier du til det?

– I Elevorganisasjonen har vi diskutert inntaksmodeller og det er ulikt syn blant elever. Men vi ser klart ulempene med fritt skolevalg over alt og derfor er vi imot å påtvinge samme inntaksmodell på alle fylker. Da tar man ikke hensyn til lokale behov og man har heller ikke lyttet til våre innspill.

Les også: KrF: Positive til at regjeringen utreder ny modell for "fritt skolevalg"

– Ren overkjøring

Flere fylkeskommuner har siden i vår forhandlet seg fram til lokale inntaksmodeller som blant annet bygger på nærskoleprinsippet. Disse er det vedtatt å innføre lokalt, noen allerede kommende skoleår. I tillegg er Oslo i gang med å utarbeide en ny inntaksmodell som skal forsøke å bidra til å motvirke segregering.

– Støtter dere i Elevorganisasjonen fortsatt dette arbeidet?

– Ja, i Elevorganisasjonen har vi diskutert ulike inntaksordninger både sentralt og lokalt. Vi har også hatt en egen representant med i inntaksutvalget i Oslo. Og selv om vi har ulikt syn på modeller, så har vi hele tiden støttet lokale forhandlinger om inntaksmodeller og utredning av alternative modeller. Vi elever ønsker at våre meninger skal bli lyttet til både sentralt og lokalt. Så den fremgangsmåten regjeringen nå har valgt, den stiller vi oss ikke bak, sier Schultz.

– Det som er skjedd her er skuffende og et forsøk på ren overkjøring av de ti organisasjonene som deltok i høringen.

Powered by Labrador CMS