Elevene gjør det bedre i matematikk etter undervisning i smågrupper

Forskerne fant at elevene på forsøksskolene gjorde det bedre på nasjonale prøver i regning.

Publisert

I forskningsprosjektet deltok 159 skoler i 10 kommuner, fra 2016 til 2020. I prosjektet benyttet forsøksskolene en ekstra lærerressurs til matematikkundervisning i små elevgrupper. I gruppene deltok fire til seks elever, parallelt med all ordinær matematikkundervisning, skriver www.nifu.no.

Ordningen omfattet alle elever, ikke kun de svakt presterende.

Alle elevgruppene lærte omtrent like mye av å delta i smågruppeundervisning, uavhengig av kjønn, foreldrebakgrunn og ferdighetsnivå.

Dette tyder på at undervisning i små grupper kan benyttes til å øke prestasjoner for ulike elevgrupper.

Les om matematikklæreren Gunnar (73) som har egen fanklubb

Tidligere forskning har i liten grad påvist at økt lærertetthet bidrar til økte elevprestasjoner. I denne studien tyder imidlertid forskernes resultater på at flere lærere i skolen kan øke elevers læringsutbytte, dersom de benyttes til smågruppeundervisning.

Mer fleksibelt

Forskerne konkluderer med at smågruppeundervisning er en mer fleksibel form for lærertetthet enn å for eksempel redusere klasse- og gruppestørrelse. Med smågruppeundervisning kan man nemlig sette inn ressurser der det er behov, for eksempel i enkelte fag eller klassetrinn, og i avgrensede tidsrom.

Forskningen ble ledet av Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (Nifu). Forskningen om smågruppeundervisning på 1.–4. trinn er nylig publisert i en artikkel i Journal of Public Economics, et fagfellevurdert akademisk tidsskrift, av NIFUs forskere Vibeke Opheim, Kari Vea Salvanes og Astrid Marie Jorde Sandsør, sammen med kolleger ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Samfunnsforskning og Institutt for samfunnsforskning.

Les også: – Ingen lærer har utfordret meg slik

Powered by Labrador CMS