Antall avlagte privatisteksamener for å forbedre karakterer fra videregående har gått kraftig ned siste året.

Stor nedgang i elever som prøver å forbedre karakterene

Forrige skoleår ble det gjennomført 20 prosent færre privatisteksamener enn året før, viser nye tall. Hvorfor færre elever forsøker å forbedre karakterene sine, har ikke Utdanningsdirektoratet noen forklaring på.

Publisert

Ny statistikk fra Utdanningsdirektoratet viser at antall forsøk på å forbedre videregående-karakterene har gått voldsomt ned det siste året. Skoleåret 2020/2021 var det litt over 36 000 som tok forbedringseksamen som privatist, i løpet av fjoråret var antallet sunket til 29 000. Det er en nedgang på 20 prosent.

Avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet vil ikke spekulere i hva nedgangen skyldes.

– Jeg kan ikke spekulere i hva dette skyldes, sier Irene Hilleren i Udir.

De siste årene har ikke elevene på videregående skole hatt eksamen på grunn av koronatiltakene, og karaktersnittet har økt.

I fjor lå snittet i de største fellesfagene på 4 eller høyere. Andelen elever som fikk karakteren 6 i de største fellesfagene var også høy forrige skoleår, sammenlignet med tidligere år, viser tall fra Utdanningsdirektoratet.

Om det høye karaktersnittet til korona-kullene er årsaken til at færre forsøker å forbedre karakterene vet ikke Udir. Hilleren påpeker at de har endret måten de lager privatiststatistikken på.

– Vi setter et brudd i statistikken, og har derfor ikke sammenlignbare tall, sier Irene Hilleren i Utdanningsdirektoratet.

LES: – 2019-kullet burde også få søke uten eksamenskarakterer

Tidligere registrerte man bare eksamen i samme fag i samme skoleår én gang. Det vil si at dersom en elev tok eksamen både før jul og før sommeren, ville bare et av forsøkene bli registrert i statistikken. Nå registreres begge.

– Men denne endringen gjør jo nedgangen i registrerte privatisteksamener enda merkeligere, man ville jo forventet et høyere antall privatisteksamener nå som alle forsøkene registreres?

– I teorien burde det vært et høyere antall eksamener, da man nå registrerer begge forsøkene. Men som sagt så setter vi et brudd i statistikken, og har dermed ikke sammenlignbare tall, sier Hilleren.

Powered by Labrador CMS