Jan Tore Sanner.
Jan Tore Sanner.

Sensormangelen: Mener Brenna bør vurdere å øke godtgjørelsen

Høyres Jan Tore Sanner mener det er på tide at kunnskapsministeren kommer på banen og sikrer at eksamen kan gjennomføres denne våren.

Publisert

– Jeg er bekymret. Etter pandemiårene er det viktig at vi kommer tilbake til normalen og får gjennomført eksamen, sier Jan Tore Sanner (H).

– Utdanningsdirektoratet er tydelige på at det er problemene med å rekruttere nok sensorer blant lærerne i år. Jeg er glad for at de og statsforvalterne tar ansvar for å komme i havn. Men når så mange kommuner og fylkeskommuner melder om sensormangel, mener jeg det er på tide at Brenna kjenner på det nasjonale ansvaret hun har og kommer på banen, sier han.

Flere steder i landet mangler de lærere som ønsker å ta på seg sensoroppdrag. Mange lærere har sagt at de lar vær å melde seg til jobben i år, som en protest mot lønnsoppgjøret i fjor og konflikten med KS.

Nå har Høyres utdanningspolitiske talsperson, Sanner, stilt skriftlig spørsmål til kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) om «hvilke initiativ statsråden vil ta, eventuelt i samarbeid med kommunal sektor, for å sikre en god og forsvarlig gjennomføring av eksamen våren 2023».

– Bør vurdere økt godtgjørelse

I noen kommuner, blant annet i Stavanger, har svaret på sensormangelen vært at de vurderer å beordre lærere til jobben. Der har kommunen også vurdert å fjerne godtgjøringen for sensorjobben og gjøre ordningen til en del av lærernes vanlige arbeidsoppgaver innenfor planfestet arbeidstid.

Det har Utdanningsforbundet reagert kraftig på.

– Det skolesjefen i Stavanger vurderer å gjøre, er dramatisk og det vil ramme elevene i norsk skole. Eksamenssensur er et viktig og komplisert vurderingsarbeid som krever spesiell kompetanse og motivasjon for å sikre faglig solid, og ikke minst lik, vurdering over hele landet. Uten høy kvalitet i sensurarbeidet, vil hele eksamensordningens legitimitet rives bort, uttalte UDF-leder Steffen Handal i en sak på forbundets hjemmesider.

Jan Tore Sanner mener også disse løsningsforslagene er i starte i feil ende.

– Jeg tror ikke løsningen er å pålegge lærerne et slikt oppdrag, selv om det ikke kan utelukkes. Men Brenna bør heller starte i andre enden og vurdere å øke godtgjørelsen for sensoroppdraget. Hvor mye skal jeg ikke uttale meg om, men det er viktig at hun tar ansvar for å sikre at eksamen kan gjennomføres, sier han.

Håper partene kjenner på ansvaret

Sanner sier han har merket seg frustrasjonen blant lærerne etter fjorårets streik.

– Det er ikke regjeringens eller stortingets jobb å blande seg i lønnsoppgjøret, men lærerne er helt ærlige på at det er mye av årsaken til at de ikke vil strekke seg lenger enn sin pålagte oppgaver i år, og dermed ikke vil ta på seg sensoroppdrag. Det mener jeg er bekymringsfullt, sier han.

– Et nytt lønnsoppgjør står for døren. Tilliten mellom lærerne og KS er tynnslitt. Hva tenker du om situasjonen?

– Det er en krevende situasjon, for lærerne, for skolen og for kommunene. Det er partenes jobb å forsøke å finne en løsning også denne gangen, og jeg håper begge sider kjenner på sin del av ansvaret.

Powered by Labrador CMS