Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg (Ap).

Ber Melby stanse ny matteeksamen

Utdanningsforbundet, Lektorlaget, Tekna, lærere og faktultetsledere har alle advart mot ny eksamensform i matematikk. Nå ber Arbeiderpartiet og Senterpartiet om at statsråden tar grep.

Publisert Sist oppdatert

– Det er alvorlig når det kommer frem så samstemt og sterk kritikk fra organisasjoner, lærere og fagmiljøene. Da mener jeg vi ikke kan gjøre noe annet enn å ta den kritikken på alvor, ta grep, og se på nødvendige endringer. Så det er den jobben jeg nå håper Melby tar fatt på, sier Torstein Tvedt Solberg.

Til nå har eksamen i matematikk bestått av en papirbasert del uten hjelpemidler og en digital del med hjelpemidler. Nå fjerner Utdanningsdirektortet todelingen og gjør eksamen heldigital.

En dramatisk omlegging i feil retning, mener lærerne. De mener den nye eksamensformen fjerner elevenes mulighet til å vise frem grunnleggende ferdigheter i matematikk.

Les også: Språk gjør matematikkeksamen vanskelig

– Dårligere læring

"De som taper mest på omleggingen av eksamensformen, er elevene. De vil ikke få et godt faglig fundament å bygge videre på i matematikk. Omleggingen er derfor en ulykke for matematikkfaget og for norske ungdommers realfagskompetanse", skrev Per Roar Ekeland, matematikklærer ved Drammen videregående i et debattinnlegg i Aftenposten.

I et innlegg i samme avis advarer også dekanene ved de matematiske fakultetene ved Universitetet i Oslo, NTNU og Universitetet i Bergen. Og fagforbundene Utdanningsforbundet, Lektorlaget og Tekna deler lærernes og dekanenes bekymringer.

De mener den nye eksamensformen vil medføre dårligere læring, svakere grunnleggende matematikkforståelse og regneferdigheter blant elevene, samt at de elevene som sliter mest i matematikkfaget fra før skal få det enda vanskeligere.

Nå har Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg sendt et skriftlig spørsmål til kunnskapsministeren.

"Vil statsråden ta kritikken på alvor og ta grep for å sikre en bedre og mer gjennomarbeidet eksamensform, og at det gjennomføres grundige utredninger og kontrollerte forsøk slik at en ny eksamensform ikke fremstår som et rent eksperiment?", spør Tvedt Solberg.

Også to av Senterpartiets representanter, Aud Hove og Marit Arnstad, stiller spørsmål om samme tema til ministeren. "Vil statsråden stanse omleggingen og involvere fagmiljøene slik at alle elever får muligheten til å vise sin kompetanse?" og "Mener statsråden en slik omlegging er tilrådelig når nær alle faglige råd går i motsatt retning?" vil de vite.

Forventer at statsråden tar grep

Utdanningsdirektoratet (UDIR) på sin side har forsvart innføringen av ny eksamensform.

I et innlegg på Utdanningsnytt skriver divisjonsdirektør Sissel Skillinghaug og avdelingsleder Per Kristian Larsen-Evjen at de ikke er enige i at en todelt eksamen er nødvendig for at elevene skal få vise hva de kan. De viser til at eksamen må være digital dersom den skal imøtekomme lovkrav om universell utforming og sikkerhet, og at denne eksamenformen er i tråd med de nye lærerplanene.

– En digital eksamen gir flere muligheter for utvikling av en god og fremtidsrettet eksamen enn dagens løsning kan, heter det i innlegget.

Tvedt Solberg sier han mener det er "gode intensjoner" bak endringen.

– Men nå tror jeg det handler om å lytte til bekymringene og ta grep i tide. Vi kan ikke godta at en ny eksamensordning vil medføre dårligere læring og regneferdighetene blant elevene, der en i tillegg er redd for at de elevene som sliter mest i matematikkfaget fra før skal få det enda vanskeligere, sier han.

– Hva forventer du at statsråden foretar seg?

– Nå forventer jeg at statsråden tar på alvor de innspillene og den kritikken som har kommet og tar grep. Med det som er kommet frem ser jeg ikke for meg at en bare kan fortsette som før. Dersom om en insisterer på å gjennomføre, bør man først gjøre det med en liten elevgruppe og ikke et helt ungdomskull.

Powered by Labrador CMS