Lærerorganisasjoner kritiserer ny matteeksamen

Utdanningsforbundet og Norsk Lektorlag ber om at det kun gjøres mindre endringer i eksamenene i matematikk for dette skoleåret. De savner en faglig diskusjon.

Ifølge Aftenposten kommer organisasjonene med kritikken i et brev til Kunnskapsdepartementet. De mener det er «svært uheldig å gjøre endringer i eksamensordningene uten gode faglige diskusjoner og reell mulighet til medvirkning og innflytelse i forkant».

Nytt for skoleåret er at eksamen i matematikk for VG 1 – førsteklasse i videregående skole – blir heldigital og at alle hjelpemidler er tillatt. En lærer Aftenposten har snakket med, mener faglig svake elever vil slite fordi oppgavene da kan lages vanskeligere.

Les denne: Matematikkeksamen ble endret uten faglige diskusjoner i forkant

– Da må de nødvendigvis inneholde mer tekst. Faglig svake elever er heller ikke de beste til å trekke ut informasjonen de trenger, sier lærer Trond Simen Nesset ved Oslo katedralskole.

Divisjonsdirektør Sissel Skillinghaug i Utdanningsdirektoratet forsvarer avgjørelsen og viser til at eksamen må være digital dersom den skal imøtekomme lovkrav om universell utforming og sikkerhet.

– Det gir oss også mulighet til å prøve eleven på flere måter enn vi klarer med penn og papir. Det er også i tråd med nye læreplaner, sier hun – og viser også til at oppgavene for første gang er prøvd ut på elever.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS