Vil innføre filming av muntlig eksamen

Det nye styringsflertallet i Moss vil innføre tilbud om filming av muntlig eksamen og anonym retting av avsluttende prøver i grunnskolen. 

Publisert Sist oppdatert

Det skriver Moss Avis

Etter valget i september har Moss kommune fått et nytt politisk styringsflertall bestående av Høyre, Frp, Venstre og partiet Ny kurs. I deres samarbeidsavtale slår de fast at de vil innføre  tilbud om filming av muntlig eksamen og anonym retting av avsluttende prøver i grunnskolen. 

– Vi vil gi mulighet til en mest mulig rettferdig behandling av eksamen, sier nyvalg leder av utvalget for utdanning, idrett og kultur, Lars Thomas O. Paulshus (H) til lokalavisa. 

Han understreker at elevene skal få velge om de vil la seg filme og at personvernet til både elever, lærere og sensorer må ivaretas. 

Ja fra elevene, nei fra lærerne

Elevorganisasjonen sier til Moss Avis at de støtter tiltaket. 

– Vi mener at muntlig eksamen burde filmes og utleveres til eksamenskandidaten etter endt vurdering, slik at filmen kan brukes som bevismateriale i en eventuell klagesituasjon, sier Bjørn-Egil Tørrissen, fylkesleder i Elevorganisasjon i Viken.

Utdanningsforbundet lokalt etterlyser derimot en større utredning som belyser alle juridiske problemstillinger. 

Lokallagsleder Tommy Christensen frykter også at tiltaket kan bety at færre melder seg som sensor og påpeker at elevene ikke har klagerett på selve eksamensresultatet ved muntlig eksamen, men derimot på om det er gjort noe feil i forbindelse med eksamen. 

KD sa nei

I 2018 sa et stortingsflertallet ja til å innføre filming av muntlig eksamen i høyskoler og universiteter. Kunnskapsdepartementet valgte likevel ikke å gjøre dette. Noe av bakgrunnen var en rapport fra Deloitte Legal som kom året etter. 

De hadde sett på juridiske aspekter ved eksamensfilming. De konkluderte med at filming kan oppleves som et kontrolltiltak for sensor og at det kan ha konsekvenser for personvern og arbeidsrettslige forhold. 

I 2019 ble det likevel gitt grønt lys til en forsøksordning med filming av muntlig eksamen ved to videregående skoler i Vestfold. I forsøksordningen skulle elevene også få mulighet til å klage på selve eksamenskarakteren.

Koronapandemien satte imidlertid en stopper for prosjektet, ettersom muntlig eksamen ble avlyst i både 2020 og 2021. Og da Arbeiderpartiet og Senterpartiet overtok makten i fylket i 2021 valgte de å stoppe prosjektet. 

Powered by Labrador CMS