Henrik Raustøl er Oslos nye mobbeombud.

Oslo har fått nytt mobbeombud

Henrik Raustøl er Oslo kommunes nye ombud mot mobbing. Han er spesialpedagog og kommer fra en stilling som sosiallærer ved Brynseng skole i Oslo.

Publisert Sist oppdatert

Raustøl ble tilsatt 27. februar.

I pressemeldingen viser Oslos ordfører Marianne Borgen (SV) til at mobbeombudet er en svært viktig stilling for Oslo kommune og for barn og unge i barnehager og skoler.

– Henrik Raustøl har en dyp faglig kunnskap og mye erfaring med rådgivning og samtaler med barn og voksne. Hans bakgrunn fra spesialpedagogikken og pedagogisk-psykologisk tjeneste gjør at han har en god forståelse for barn og unges behov for et trygt og godt miljø, uttaler Borgen.

– Det er barna som eier sin opplevelse av hvordan de har det, og vi voksne eier ansvaret for at det skal oppleves bra, uttaler Raustøl selv i pressemeldingen.

Henrik Raustøl har tidligere jobbet i ambulant team i Utdanningsetaten, et rådgivingsteam som bistod skoleledelsen i spesielt krevende elevsaker. Han har bachelor og master i spesialpedagogikk fra Universitetet i Oslo.

Raustøl starter i stillingen 1. juni og er ansatt i en åremålsperiode på seks år. Han tar over etter Kjerstin Owren som var Oslos første mobbeombud. Hun er nå stabssjef i Oslo Høyre.

Mobbeombudet er organisert som en egen enhet og utfører sitt arbeid på fritt og selvstendig grunnlag, uavhengig av administrativ og politisk ledelse i kommunen.

Handlingsplan til behandling

Samme dag som pressemeldingen om nytt mobbeombud gikk ut fra kommunen, var det bystyremøte i Oslo kommune. Der etterlyste Høyres Mehmet Kaan Inan svar på hva byrådet gjør med at det rapporteres om flere mobbesaker i Oslo de siste årene.

Til det svarte byråd for oppvekst og kunnskap Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) at hun tar mobbetallene på alvor og at alle barn har krav på et trygt og godt skolemiljø.

Hun sa også at byrådet utreder organiseringen av ombudene i Oslo.

Men nå har altså Oslo fått et nytt mobbeombud som er tilsatt i seks år.

Samtidig ligger en sak om å bekjempe mobbing, vold og trusler i skolen til behandling i bystyret. Vedlagt saken er Utdanningsetatens handlingsplan «Trygge barn og trygge voksne». Den ble først returnert til byrådet, men er nå revidert og en ny utgave ble klar høsten 2022.

Saken skulle etter planen vært oppe på møtet til kultur- og utdanningsutvalget 15. februar. I stedet ble det besluttet å sette ned en tverrpolitisk arbeidsgruppe etter forslag fra Mehmet Kaan Inan, Oslo Høyres skolepolitiske talsperson. Utvalgsmedlem Ubah Aden (Ap) ble først pekt ut som leder for arbeidsgruppa, men nå har utvalgsleder Eivor Evenrud (Ap) tatt over som arbeidsgruppas leder.

Powered by Labrador CMS