Skole i Lillestrøm må endre klasser etter vedtak i Diskrimineringsnemnda

Diskrimineringsnemnda mener at en skole i Lillestrøm i over to år har diskriminert elever på bakgrunn av deres etnisitet. Nå må flere elever bytte klasse.

I 2020 startet 76 elever på første trinn på en barneskole i Lillestrøm kommune. De ble fordelt inn i fire klasser, skriver Aftenposten.

Elevenes foreldre reagerte på det de mente var en skjevfordeling av minoritetsspråklige barn i klassene. Andelen i de fire klassene var henholdsvis rundt 30 prosent, 25 prosent, 10 prosent og 70 prosent.

Elevene går nå på tredje trinn med den samme fordelingen, men nå er kommunen pålagt å endre klassene etter et vedtak i Diskrimineringsnemnda.

Nemnda mener at kommunen har diskriminert elevene, og har gitt pålegg om å endre sammensetningen i klassene innen det nye skoleåret starter til høsten.

– Dette er en alvorlig sak, noe også nemnda påpeker i sin vurdering av om de skal gi pålegg, sier fungerende presseansvarlig Ingelin Gammersvik i Diskrimineringsnemnda.

– Ren tilfeldighet

Skolen og kommunen sier de ikke visste hvilken etnisitet elevene hadde da klassene ble laget og at den etniske fordelingen på trinnet derfor er en ren tilfeldighet. De fremholder også at klassene har fungert bra.

Det er nemnda enig i, men mener likevel at kommunen indirekte har forskjellsbehandlet. De viser til at alle elever taper på en skjevfordeling, og at elever med ikke-vestlig bakgrunn mister muligheten til å dele språkfellesskap og kontaktflate med norske elever.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS