oppsigelser sparken avskjedige

Over 300 danske lærere har fått sparken hittil i år

Oppsigelsene er et tydelig tegn på at folkeskolen sliter med store økonomiske problemer, mener Danmarks Lærerforening.

Publisert Sist oppdatert

309 lærere har fått beskjed om at det ikke er råd til å ha dem ansatt lenger i løpet av årets fem første måneder, viser tall fra Danmarks Lærerforening. Dette innebærer at 2023 allerede har overgått hele fjoråret, skriver Folkeskolen.dk.

I løpet av hele fjoråret ble 175 lærere sagt opp på grunn av nedskjæringer – i tillegg til stillingsnedleggelser som skjer ved naturlig avgang når lærere for eksempel går av med pensjon og stillingen ikke blir besatt igjen.

Thomas Andreasen, leder for arbeidsmiljø- og organisasjonsutvalget, uttrykker stor bekymring, spesielt fordi lærerne allerede opplever en enrom arbeidsbelastning.

– De er usikre på hvordan de skal få alt til å henge sammen neste skoleår. De som er igjen, skjønner ikke hvordan de både skal sikre undervisning av høy kvalitet og hjelpe elevene som sliter i klassen, sier Andreasen.

Store ambisjoner, små budsjetter

Leder i Skolelederforbundet, Claus Hjortdal, påpeker at noen av permitteringene skyldes færre elever i deler av landet. Men han forklarer også den kraftige økningen i oppsigelser med kommunale innsparinger.

Thomas Andreasen understreker også overfor Folkeskolen.dk at det ikke er noen sammenheng mellom de politiske ambisjonene for grunnskolen og midlene lærere og skoleledere har for å utføre oppgavene.

Samtidig som mange lærere har mottatt oppsigelsesbrev, er det faktisk mangel på utdannede lærere med, at mange lærere i folkeskolen. En fersk rapport fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viste at 19 prosent av lærerne i folkeskole ikke har lærerutdanning.

Sammenhengen er ikke alltid like enkel, understreker Thomas Andreasen.

– Noe handler om geografi. Noen steder i lande mangler man riktig mange lærere, mens det andre steder er enklere å få ansatt en utdannet lærer. Skolene finner heller ikke alltid en lærer med den riktige fagkombinasjonen.

– Elevene kan ikke vente på at det kommer en utdannet lærer til skolen, derfor kan skolene bli nødt til å ansette arbeidskraft uten utdanning.

Folkeskolen sliter dessuten med å holde på utdannede lærere, og det er estimert at om lag 28.000 lærere ikke lenger arbeider i folkeskolen.

– Lærerne forlater blant annet skolen fordi arbeidspresset er så stort. Derfor har vi behov for å ansette lærere i stedet for å si dem opp, avslutter Andreassen.

 

Powered by Labrador CMS